สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

พล.ร.ต. สุริยา ณ นคร ,วรันยา พวงพงศ์

ธรรมชาติของน้ำ

ในอุณหภูมิปกติของโลก น้ำสามารถปรากฏตัวได้ในสามสถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมร้อยละ 75 ของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำ โดยเฉพาะในสมองมีส่วนประกอบของน้ำอยู่ถึงร้อยละ 85 แม้แต่ในกระดูกยังมีน้ำอยู่ถึงร้อยละ 50 ดังนั้นคนที่มีน้ำหนักตัวประมาณ 68 กิโลกรัม จะมีน้ำอยู่ถึง 51 กิโลกรัม และเพียง 17 กิโลกรัม เท่านั้นที่เป็นสารอื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไปของน้ำ

 1. คุณสมบัติทางกายภาพ
  เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราว่าน้ำที่เราเห็นนั้นมีสีอะไร มีความขุ่นหรือไม่ มีกลิ่น และรสอย่างไร ซึ่งเป็นการดูคร่าวๆ ก่อนน้ำนั้นมาใช้
 2. คุณสมบัติทางเคมี
  - ความกระด้างของน้ำ เพื่อพิจารณาดูว่าเป็นความกระด้างชั่วคราวหรือความกระด้างถาวร
  - ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ
  - การวัดปริมาณของออกซิเจนในน้ำ
  - การตรวจดูว่ามีสิ่งปนเปื้อน เช่น พวกสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้อยู่ในน้ำหรือไม่
 3. คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา
  น้ำที่นำมาใช้จะต้องปราศจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และก่อให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดู คุณสมบัติเฉพาะที่สำคัญของน้ำมีดังนี้

 

ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ (Density and Specific Gravity)

ความหนาแน่นของน้ำหมายถึงมวลของน้ำต่อปริมาตร ส่วนความถ่วงจำเพาะหมายถึงอัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารใดสารหนึ่งต่อความหนาแน่นของน้ำ ความหนาแน่นทำให้เกิดคุณลักษณะสามประการดังนี้

 1. แรงดันของน้ำ (Hydrostatic pressure) บริเวณที่ผิวน้ำมีแรงดันเท่ากับแรงดันบรรยากาศปกติ แต่ใต้ผิวน้ำจะมีแรงดันกระจายออกไปในทุกทิศทาง และมีขนาดสูงขึ้นตามระดับความลึก
 2. แรงพยุง (Buoyancy) ขณะวัตถุอยู่ในน้ำ จะมีแรงพยุงต้านแรงดึงดูดของโลก วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจะลอยน้ำ วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมน้ำ ร่างกายของคนเรามีความหนาแน่นเฉลี่ย 0.974 ดังนั้นเมื่อลงไปแช่อยู่น้ำทั้งตัวจะลอยปริ่มน้ำ แต่หากแช่น้ำที่ระดับคอโดยให้ศีรษะอยู่เหนือน้ำแรงพยุงจะน้อยกว่าน้ำหนักตัว และจะดึงให้ร่างกายจมลงในน้ำจนถึงจุดสมดุล
 3. แรงต้านทานของน้ำ วัตถุต่างๆจะเคลื่อนที่ในน้ำได้ยากกว่าในอากาศเนื่องจากในน้ำมีความหนาแน่นกว่าอากาศ และมีความหนืด (viscousity) ทำให้เกิดแรงต้านทานต่อการเคลื่อนไหวสูงกว่า ขณะคนแช่อยู่ในน้ำจะเคลื่อนไหวได้ช้า แรงต้านทานของน้ำมีประโยชน์สำหรับใช้สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายในน้ำ
 4. อุณหภูมิของน้ำอุณหภูมิของน้ำ อุณหภูมิของน้ำใช้ในวารีบำบัดมีความสำคัญมาก และอุณหภูมิของน้ำยังสามารถปรับสมดุลในร่างกายให้เป็นปกติได้อีกด้วย

  อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย