สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

พล.ร.ต. สุริยา ณ นคร ,วรันยา พวงพงศ์

การอาบแช่น้ำ

 (Bath)

การอาบแช่น้ำเป็นรูปแบบของการใช้น้ำเพื่อสุขภาพเก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ ในสังคมตะวันตกมีชื่อเรียกการแช่น้ำว่า Balneotherapy หมายถึง การอาบแช่ในน้ำพุร้อน หรือน้ำแร่ในธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการดื่มน้ำหรือน้ำแร่ด้วย วิธีการอาบแช่น้ำปรากฏอยู่ในหลายวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมกรีก โรมัน จีน และญี่ปุ่น ในเขตภูมิอากาศหนาวหรืออบอุ่น น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำธารและทะเลสาปจะเย็นไม่สามารถใช้อาบแช่ได้ ทำให้ต้องอาศัยใช้แหล่งน้ำพุร้อนหรือน้ำแร่ร้อนที่ได้รับพลังงานความร้อนจากใต้พิภพสำหรับการอาบแช่ ดังนั้นการอาบแช่น้ำในเขตอากาศหนาวหรืออบอุ่น จึงมักจะจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณที่มีแหล่งน้ำพุร้อนจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่นตามแหล่งพักผ่อนแบบสปาของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและอเมริกา หรือตามแหล่งน้ำพุร้อนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า “ออนเซน” ส่วนในเขตภูมิอากาศร้อน เช่น ในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติมีอุณหภูมิไม่เย็นจัดสามารถใช้เพื่ออาบแช่ได้สบายตลอดปี ผู้คนที่อาศัยในเขตร้อนจะใช้การอาบแช่น้ำเพื่อช่วยระบายความร้อน และชำระล้างเหงื่อไคล ทำให้ร่างกายให้สะอาด และจิตใจสดชื่น

ผลของการอาบแช่น้ำ นอกจากจะเกิดจากน้ำโดยตรงแล้ว ยังเกิดจากการถ่ายเทพลังงานความร้อนระหว่างน้ำกับร่างกาย ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ด้วย ดังนั้นในบางแห่งจึงเรียกรวมกันว่าเป็นการบำบัดด้วยการอาบแช่น้ำและความร้อน ขณะอาบแช่น้ำ แรงพยุง แรงดัน และแรงต้านทานจะส่งผลทางสรีรวิทยาต่อการไหลเวียนโลหิต การหายใจ กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ การหลั่งฮอร์โมน และการขับถ่ายปัสสาวะอย่างกว้างขวาง การแพทย์แผนปัจจุบันเชื่อว่าสรรพคุณของน้ำที่มีต่อสุขภาพในการบำบัดรักษาเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาขณะแช่น้ำโดยตรง แร่หรือสารอื่นๆที่ละลายในน้ำไม่ได้มีส่วนสำคัญมากนัก การอาบแช่ในน้ำร้อนทำให้มีการขยายหลอดเลือดบริเวณผิวหนัง ทำให้มีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น กล้ามเนื้อที่ได้รับความร้อนจะคลายตัวและยืดเหยียดได้มาก ในขณะที่การแช่น้ำเย็นจะทำให้การระบายความร้อนออกจากร่างกายดีขึ้น เส้นเลือดบริเวณผิวหนังหดตัวทำให้มีเลือดมาเลี้ยงน้อยลง

การอาบแช่น้ำมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่าง การแช่น้ำที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกาย นาน20-30 นาทีจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสดชื่น การแช่น้ำอุ่นช่วยแก้อาการนอนไม่หลับและลดความเครียด การแช่น้ำร้อนช่วยให้ลดอาการปวดข้อและช่วยการหายใจให้ดีขึ้น การแช่น้ำเย็นใช้สำหรับลดไข้และกำจัดอาการเหนื่อยล้า กระตุ้นให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ช่วยลดอาการบวมและการอักเสบ

การแช่ตัวด้วยน้ำอุ่น (Neutral Bath)

การแช่ตัวในน้ำอุณหภูมิของน้ำควรจะอยู่ประมาณ 33-37 องศาเซลเซียส ระดับน้ำใน อ่างต้องท่วมไหล่ของลูกค้า ระยะเวลาในการแช่ตัวในอ่าง 15-20 นาที

ประโยชน์ของการแช่น้ำอุ่น

1. ช่วยทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยบรรเทาอาการติดยึดของกล้ามเนื้อ
2. ช่วยทำให้เส้นโลหิตขยายตัว ทำให้ความดันโลหิตลดลงได้
3. ช่วยให้มีโลหิตไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่าง ๆ และตามผิวหนังดีขึ้น
4. ทำให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายได้รับอาหารและออกซิเจนเพิ่มขึ้น อีกทั้งสามารถขับ สารพิษออกจากร่างกาย
5. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มของร่างกาย
6. ช่วยลดอาการเครียด เกินการผ่อนคลายการแช่ตัวด้วยน้ำร้อน

อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่ตัว ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เป็นคนเอเชียจะไม่สามารถทนต่อความร้อนนี้ได้ อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้สามารถปรับได้โดย Therapist จะอยู่ด้วยตลอดเวลา

ประโยชน์ของการแช่ตัวด้วยน้ำร้อน
1. ช่วยในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาการนอนไม่หลับเรื้อรัง
2. ช่วยให้นอนหลับง่าย
3. ช่วยให้ผ่อนคลาย
4. ช่วยให้มีการขับสารพิษออกจากร่างกาย
5. ช่วยกระตุ้นให้มีการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
6. ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่างๆ

ข้อควรระวังในการแช่ตัวด้วยน้ำร้อน

1. ไม่ควรใช้เป็นเวลานานเกินไปเพราะอาจเกิดอาการหน้ามืด เป็นลมได้
2. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติความดันโลหิตสูง
3. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ

การแช่ตัวด้วยน้ำเย็น (Cold Bath)

การแช่ตัวด้วยน้ำเย็นอุณหภูมิควรจะอยู่ประมาณ 12 –15 องศาเซลเซียส เวลาในการแช่ตัวประมาณ 5 –15 วินาที ผู้ที่เคยชินอาจแช่ได้ 1-2 นาที ประโยชน์ของการแช่ด้วยน้ำเย็น การแช่ด้วยน้ำเย็นช่วยทำให้เส้นโลหิตมีการหดตัวในขณะแช่ และเส้นเลือดจะขยายตัวเมื่อพ้นจากการแช่น้ำเย็น จะช่วยลดอาการอักเสบ

1. ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย
2. ช่วยรักษาความร้อนของร่างกาย

ข้อควรระวังสำหรับการแช่ด้วยน้ำเย็น

1. ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติไม่สามารถทนความเย็นได้
2. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ
3. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเป็นโรคความดันสูง

การแช่ตัวน้ำอุ่นสลับกับการอาบน้ำเย็น (Alternate Bath)

วัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นระบบภูมิต้านทานให้ทำงานดีขึ้น แต่ผู้ที่สามารถให้บริการต้องมี ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของอุณหภูมิเป็นอย่างดี ประโยชน์ของการแช่น้ำอุ่นสลับกับการอาบน้ำเย็น

1. ช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ
2. ช่วยปรับสมดุลของระบบฮอร์โมน
3. ช่วยปรับสมดุลของระบบภูมิต้านทาน

ข้อควรระวังสำหรับการแช่น้ำอุ่นสลับกับการอาบน้ำเย็น

1. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ
2. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติโรคความดันสูง
3. การนั่งแช่น้ำ (Hot Sitz Bath)

คือการนั่งแช่ก้นในอ่างน้ำจนท่วมถึงบริเวณสะโพก เป็นวิธีที่ใช้สำหรับการรักษาการติดเชื้อและอักเสบบริเวณทวารหนักและช่องคลอด เช่น ฝีคัณฑสูตร ริดสีดวงทวาร การแช่น้ำร้อนสลับน้ำเย็นจะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ลดอาการปวดและการติดเชื้อหายเร็ว

อ่านต่อ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้