สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

พล.ร.ต. สุริยา ณ นคร ,วรันยา พวงพงศ์

การแช่เท้าในน้ำ

(Foot Bath)

การแช่เท้าในอ่างน้ำอุ่นมีการปฏิบัติทั้งในวัฒนธรรมทั้งตะวันตกและตะวันออก นอกจากจะสามารถช่วยลดอาการปวดเมื่อยเท้า การแช่เท้าในน้ำร้อนอุณหภูมิ จะช่วยทำให้เลือดมาเลี้ยงที่เท้ามาก และลดอาการคั่งของเลือดที่ส่วนอื่นๆ เช่น ศีรษะหรือช่องเชิงกราน และทำให้อาการปวดหัวหรือปวดประจำเดือนลดลงได้ การแช่เท้าในน้ำร้อนประมาณ 36-38 องศาเซลเซียส นาน 10-15 นาที สลับกับน้ำเย็นอุณหภูมิประมาณ 12 องศาเซลเซียส จะช่วยลดอาการเท้าบวมได้ดี ตามทฤษฎีการแพทย์ทางเลือกในสาขา Reflexology เชื่อว่าบริเวณเท้ามีจุดสัมผัสซึ่งสัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย และใช้การนวดเท้าเพื่อบำบัดรักษาอาการต่างๆ ดังนั้นจึงเชื่อว่าการแช่เท้าในน้ำร้อนหรือน้ำเย็นจะกระตุ้นจุดสัมผัสเหล่านี้ด้วยพลังงานความร้อนซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะภายในของร่างกายด้วย ทฤษฎี Reflexology ตรงกับการศึกษาของ นายแพทย์ วิลเลียม วินเทอร์วิตซ์ ชาวออสเตรีย ใน ค.ศ. 1880 ศึกษาพบว่าที่ประสาทรับสัมผัสที่ผิวหนังมีวงจรประสาทเชื่อมกับกล้ามเนื้อ ต่อมและอวัยวะต่างๆในร่างกาย และเมื่อน้ำร้อนหรือเย็นสัมผัสกับผิวหนังก็จะมีสัญญาณวิ่งตามวงจรเหล่านี้ไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของอวัยวะที่อยู่ห่างไกลได้

การแช่เท้าด้วยน้ำอุ่น (Warm Foot bath)

การแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับง่าย และยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต หลังจากแช่เท้าในน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ 36-38 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 -15 นาที แล้วเช็ดเท้าให้แห้ง พักผ่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง จะทำให้ได้ผลอย่างเต็มที่ประโยชน์ของการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่น

1.ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น
2.ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
3.ช่วยกระตุ้นต้านทานของร่างกาย
4.ช่วยลดอาการอักเสบของจมูกและลำคอ
5.ช่วยทำให้นอนหลับง่าย

ข้อควรระวังสำหรับการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่น

1.ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน
2.ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีปัญหาเป็นเส้นเลือดขอด
3.ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีบาดแผลหรือโรคผิวหนังที่เท้า
5. การประคบด้วยน้ำร้อนและน้ำเย็น

การประคบด้วยน้ำร้อนเป็นการใช้น้ำเฉพาะที่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายช่วยเพิ่มโลหิตที่มาเลี้ยงเฉพาะบริเวณนั้น ทำให้มีโลหิตมาเลี้ยงมากขึ้นจากการขยายตัวของหลอดเลือด และทำให้กล้ามเนื้อลดอาการเกร็งลง ความร้อนทำให้ความเจ็บปวดลงลงได้เพราะมีผลต่อการทำงานของปลายประสาทรับความรู้สึก การแพทย์แผนไทยนิยมประคบส่วนต่างๆของร่างกายด้วยลูกประคบสมุนไพรอบไอน้ำซึ่งจะช่วยให้สามารถนำความร้อนและสมุนไพรเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้ดีขึ้น การประคบด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งที่บริเวณต่างๆ ช่วยลดเลือดออกและอาการบวมเมื่อร่างกายได้รับการบาดเจ็บและอาการเจ็บป่วยจากการอักเสบ การใช้ประคบร้อนสลับกับเย็นจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกาย

อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้