สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

พล.ร.ต. สุริยา ณ นคร ,วรันยา พวงพงศ์

การอบเซาน่าและการอบไอน้ำ

ความเป็นมาของการอาบน้ำแบบฟินนิช หรือเซาน่า

การอาบเหงื่อแบบฟินนิชเป็นวัฒนธรรมที่เริ่มจากผู้คนในแถบถิ่นป่าสนซึ่งทำงานหนัก ซึ่งความต้องการของร่างกายไม่เพียงต้องการอาบน้ำชำระล้างเหงื่อไคล แต่กล้ามเนื้อทั้งแขนและขาของพวกเขา ต้องการขับล้างสารเสียออกไป และสร้างสรรค์พลังใหม่เพื่อการทำงานอันหนักหน่วงในวันต่อไป พวกเขาพบว่าการชโลมร่างกายให้เปียกน้ำและนั่งให้ออกเหงื่ออยู่ริมกองไฟในกลางป่าช่วยพวกเขาได้มากในกรณีนี้ สรุปรวมความแล้ว 2 ปัจจัยที่ก่อกำเนิดฟินนิชบาทคือ การทำงานหนักและป่าไม้อันหนาทึบในดินแดนดังกล่าว

การเซาน่าของชาวฟินถือเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขาเท่าๆกับการกินอาหารและการนอนหลับพักผ่อน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1937 มีแพทย์และนักจิตวิทยาชาวฟินร่วมกันก่อตั้ง Suomalaisen Saunan Ystavat หรือสมาคมเพื่อนนักอบเซาน่า มีวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าหลักและวิธีการเซาน่าที่ถูกต้อง ประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพอนามัยแล้วเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนทั่วโลก สมาคมนี้ได้ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์การกีฬาแห่งชาติของฟินแลนด์รวบรวมข้อมูลไว้จำนวนมากเพื่อการนี้ ปัจจุบันยังมีสมาคมเซาน่าแห่งฟินแลนด์ (The Finnish Sauna Society) และเวบไซต์เวอชวลฟินแลนด์ (The Virtual Finland) อีก 2 หน่วยงานที่รวบรวมเผยแพร่วิชาการว่าด้วยการเซาน่าที่เป็นเอกลักษณ์ของฟินแลนด์เผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยนอกจากผลต่อร่างกายในแง่ของการขับล้างสารพิษ และเสริมเติมพลังแก่กล้ามเนื้อด้วยเลือดที่หมุนเวียนได้ดีขึ้นแล้ว เซาน่ายังมีความหมายทางจิตใจขั้นสูงด้วย ชาวฟินเชื่อว่าไฟเป็นสิ่งที่ประทานมาจากสวรรค์ จึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ เตาไฟและกองหินบนเตาจึงมีความหมายอันสูงส่ง ไฟที่จุดขึ้นพร้อมกับคาถาศักดิ์สิทธิ์บางบท ก็จะขับไล่โรคภัยไข้เจ็บและสิ่งชั่วร้ายให้มลายหายสูญไป ด้วยเหตุนี้ชาวฟินมักจะพูดเสมอว่า “เมื่ออยู่ในเซาน่า จงประพฤติตนเสมือนกำลังเข้าโบสถ์” ห้ามทำเสียงเอะอะ ผิวปากหรือพูดคุยกันเรื่องไร้สาระเพราะเซาน่าเป็นสถานที่ที่ใช้ขจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งมวล

และด้วยเหตุฉะนี้เซาน่าจึงไม่ได้กลายเป็นสถานเริงรมย์เหมือนอย่างที่โรมันบาธได้ถูกเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ไปในยุโรปกลาง โดยไม่มีเรื่องทางเพศมาเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น

โดยสรุปแล้วเซาน่าสำหรับชาวฟินไม่แต่เพียงเป็นที่ๆไปทำความสะอาดร่างกาย แต่เขาใช้เซาน่าเพื่อการพักผ่อน คลายเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย ในชนบทถ้าชาวฟินจะหาพื้นที่สร้างบ้านที่ชายป่า เขามักเลือกสถานที่ริมทะเลสาปเพื่อสร้างเซาน่าไว้เสียก่อน ในระหว่างที่เขากำลังเหนื่อยเหน็ดกับการสร้างบ้านหลังจริง เขาก็จะได้พักผ่อนระหว่างวันงานอันหนักหน่วงด้วยการอบเซาน่าและกระโดดลงแช่น้ำทะเลสาปเยือกแข็ง เมื่อเขาสร้างบ้านเสร็จแล้วมีอาคันตุกะมาเยือน ชาวฟินผู้รักการเซาน่ามักจะเชื้อเชิญอาคันตุกะไปร่วมเซาน่ากับตน ดุจเดียวกับการเชิญแขกไปกินเลี้ยง

เซาน่าเริ่มแรกที่สุดเรียกกันว่า เซาน่ารมควัน (Smoke Sauna) เป็นเซาน่าแบบง่ายๆที่เป็นห้องโถงไม้ มีก้อนหินบนเตาไฟเมื่อติดเตาแล้วควันจะอบอวลอยู่ในห้อง นักมนุษยวิทยาเชื่อว่าเซาน่าแบบนี้น่าจะเป็นทั้งที่อยู่อาศัย ยุ้งสำหรับตากธัญญาหาร โรงนาสำหรับสัตว์เลี้ยง และห้องอาบเหงื่อไปด้วยในตัว พูดง่ายๆว่าเป็นบ้านของชาวฟิน นั่นเอง จนมีคำกล่าวกันว่า ห้องเซาน่าของชาวฟินเป็นได้ทั้งห้องแต่งงาน คลอดลูก จนกระทั่งตายจากโลกนี้ไป ก็ล้วนเป็นกิจกรรมในห้องเซาน่า การรักษาโรคก็ทำในเซาน่าด้วย ชาวฟินจะพูดว่า “ถ้าเหล้ายา น้ำดิน และเซาน่ายังรักษาโรคของผู้ป่วยรายนั้นไม่ได้ ก็ไม่มีการรักษาอื่นใดแล้ว”

อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้