สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

พล.ร.ต. สุริยา ณ นคร ,วรันยา พวงพงศ์

การอบไอน้ำ

มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า การบำบัดด้วยความร้อนเปียก (Steam Bath) เป็นวิธีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ ที่พบได้ในสังคมตะวันตก และตะวันออก ไอน้ำสามารถเก็บและถ่ายเทความร้อนให้ร่างกายได้ดีเท่าๆกับ ขณะอาบแช่ในน้ำ และใช้อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ผลของความร้อนจะมีต่อร่างกายเช่นเดียวกับการอาบแช่ในน้ำร้อน ขณะอบไอน้ำร่างกายจะได้รับผลจากการสูดหายใจอากาศที่มีไอน้ำอยู่มากเข้าทางปอดด้วย ดังนั้นการอบไอน้ำอาจใช้ร่วมกับสมุนไพรหรือน้ำมันหอมระเหยตามวิธีการบำบัดรักษา โดยใช้กลิ่นหรือคันธบำบัด (Aromatherapy) ไอน้ำร้อนจะเป็นตัวพากลิ่นเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเพื่อส่งผลต่อร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น การบำบัดด้วยไอน้ำนี้ นอกจากจะอบทั้งร่างกายแล้วอาจใช้เฉพาะที่สำหรับสูดหายใจ น้ำมันหอมระเหยกับไอน้ำร้อนหรือใช้ร่วมกับสมุนไพร

การบำบัดในอ่างน้ำวน (Whirl pool and Jacuzzi treatment)

การบำบัดในอ่างน้ำวนเป็นรูปแบบการใช้น้ำเชิงรับโดยการลงอาบแช่น้ำอุ่นใน อ่างน้ำวนที่มีหัวฉีดที่พ่นน้ำออกมานวดส่วนต่างๆของร่างกาย และมีเครื่องเป่าลมพ่นฟองอากาศออกมาผสมในน้ำด้วย อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับอ่างน้ำวนคือ 30-40 องศาเซลเซียส การแช่ในอ่างน้ำวนทำให้เกิดความผ่อนคลายเช่นเดียวกับการอาบแช่น้ำ กระแสน้ำและฟองอากาศที่สัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายจะกระตุ้นประสาทสัมผัสที่ผิวหนัง และกดนวดเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังให้ลดการเกร็งตัว และมีการถ่ายเทไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองด้วย ในสถานพยาบาลใช้อ่างน้ำวนสำหรับการบำบัดรักษาโรคต่างๆและการบาดเจ็บ รวมทั้งใช้สำหรับรักษาบาดแผลที่มีการติดเชื้อด้วย

ประโยชน์ของการใช้อ่างจากุซซี่ (Jacuzzi)

1. ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
2. ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย คลายเครียด
3. ช่วยทำให้นอนหลับสลาย
4. ช่วยลูกค้าที่มีปัญหาโรคข้อ ทำให้อาการปวดดีขึ้น
5. ทำให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น

ข้อควรระวังของการใช้อ่างจากุซซี่ (Jacuzzi)

1. ไม่ควรใช้อ่างจากุซซี่กับลูกค้าที่กำลังครรภ์
2. ไม่ควรใช้อ่างจากุซซี่กับลูกค้าที่เป็นเส้นเลือดขอด
3. ไม่ควรใช้อ่างจากุซซี่กับลูกค้าที่มีความไวต่อความร้อนของน้ำ

การแช่ตัวในอ่างน้ำ (Baths)
เป็นที่นิยมของชาวกรีกและโรมันมาตั้งแต่สมัยโรมันจะเห็นว่า Hippocrates ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการแพทย์นั้น ได้แนะนำให้ใช้น้ำเย็นในการบรรเทาอาการบวมและช่วยลดอาการลงได้

การอาบราด
การอาบราดด้วยน้ำรวมทั้งการอาบน้ำฝนและการอาบน้ำฝักบัว เป็นวิธีใช้น้ำเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันของคนที่อยู่อาศัยในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น ซึ่งสามารถใช้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกและเหงื่อไคลจากร่างกายได้บ่อยๆ โดยไม่ต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำพุร้อนหรือน้ำแร่ร้อน การอาบน้ำฝน หรือน้ำฝักบัวมีผลเช่นเดียวกับการอาบราด ในสปาตะวันตกมีการบำบัดเรียกว่า vichy shower โดยใช้น้ำอุ่นฉีดโปรยจากฝักบัวจำนวนหลายๆอันลงบนร่างกายที่นอนราบบนเตียง เพื่อทำให้เกิดความผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

การรดน้ำ ปะพรมน้ำ และการสรงน้ำ
เป็นรูปแบบการใช้น้ำในวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทย การใช้น้ำในพิธีกรรมทางวัฒนธรรมไทยเหล่านี้ส่งผลต่อมิติด้านจิตใจ และจิตวิญญาณสูง ก่อให้เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น ในทางสรีรวิทยาการปะพรมน้ำให้สัมผัสส่วนต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะที่ใบหน้า จะทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีรวิทยาที่ทำให้มีเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมากขึ้นชั่วครู่ และอาจะเป็นเหตุผลที่ใช้อธิบายความรู้สึกสดชื่นที่เกิดขึ้นได้

การฉีดพ่นร่างกายด้วยน้ำ (Douche)
มีหลายรูปแบบรู้จักกันในนาม Affusion shower , Rain shower หรือ Vichy shower ซึ่งเป็นการบำบัดด้วยน้ำโดยให้ลูกค้านอนอยู่บนเตียง ในขณะที่มีราวฝักบัวประมาณ 5 หัว หรือมากกว่า โปรยน้ำลงมาด้วยความแรง ของน้ำพอสมควร ปกติใช้น้ำอุ่นเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายอย่างล้ำลึก ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย ช่วยบรรเทาการคั่งของน้ำเหลือง แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับลูกค้าที่มีประวัติต่อมน้ำเหลืองโตหรือสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ สปาบางแห่งจะมีการนวดภายใต้กระแสน้ำที่โปรยลงมาให้กับลูกค้าด้วย

ข้อควรระวัง
ควรดูแลเกี่ยวกับอุณหภูมิของน้ำที่ใช้และอุณหภูมิของห้อง ไม่ให้ร้อนหรือเย็นจนเกินไป Scotch Hose หรือ Jet Shower เป็นเทคนิคการบำบัดด้วยน้ำ โดย Therapist ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา โดยจะใช้หัวเจ็ทที่มีแรงของน้ำสูงมาฉีดไปตามร่างกายของลูกค้าโดยลูกค้าจะยืนห่างจาก Therapist ประมาณ 4 เมตร ปกตินิยมใช้น้ำอุ่น เพราะจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลือง

ข้อควรระวัง Scotch Hose หรือ Jet Shower

1. ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเส้นเลือดขอด
2. ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติโรคหัวใจ
3. ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเป็นโรคความดัน
4. ไม่ควรใช้กับลูกค้าขณะร่างกายมีการอักเสบ
5. ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่กำลังตั้งครรภ์

Swiss Shower
เป็นเทคนิคการบำบัดด้วยน้ำ โดยมีหัวเจ็ท 9 หัวหรือมากกว่าฉีดน้ำออกมาตั้งแต่ศีรษะถึงบริเวณด้านข้างลำตัว ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ช่วยทำให้นอนหลับง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยบรรเทาปวดหลังเรื้อรังได้ข้อควรระวัง

1.ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติโรคหัวใจ
2.ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเกี่ยวกับเส้นเลือด เส้นเลือดขอด

การลอยตัวในน้ำ (Floatation) หรือ Isolation Tank

คือการนอนลอยตัวในอ่างน้ำพิเศษ ที่บรรจุน้ำผสมเกลือยิปซั่มที่มีความถ่วงจำเพาะสูงจนสามารถพยุงให้ตัวลอยน้ำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุง การลอยตัวในน้ำจะทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายอย่างลึกซื้งเพราะแรงดึงดูดของโลกหมดไป ทำให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายผ่อนคลายและมีความตึงตัวน้อยลง การลอยตัวในน้ำมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความสงบและลดความตึงเครียด และมักใช้แสงและเสียงที่เหมาะสมประกอบด้วย

ข้อแนะนำก่อนการใช้เทคนิคการลอยตัว

1. ถอดเครื่องประดับทุกชนิดออก
2. อาบน้ำให้สะอาดก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้รวมไปถึงการล้างหน้าเอาเครื่องสำอางออก
3. รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและรับประทานก่อนก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
4. ไม่ควรดื่มน้ำชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีแอกลอฮอล์ก่อนใช้บริการ
5. ควรดื่มน้ำสะอาดก่อนใช้บริการ

ข้อแนะนำหลังการใช้การลอยตัว

1. ดื่มน้ำสะอาดหลังการใช้บริการ
2. อาบน้ำการใช้บริการ

ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการลอยตัว

1. ช่วยคลายตัวช่วย
2. ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายอย่างล้ำลึก
3. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้
4. ช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกาย
5. ช่วยเพิ่มการไหลของโลหิตในร่างกาย
6. ช่วยลดอาการตึงตัวกล้ามเนื้อ
7.ช่วยทำให้ความดันโลหิตลดลง

ข้อควรระวังของการใช้เทคนิคการลอยตัว

1. ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่กลัวความมืด
2.ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติทางด้านอารมณ์และจิตใจแปรปรวน
3.ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีโรคลมชัก
4.ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติโรคหัวใจ
5.ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติโรคไต
6.ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติโรคเบาหวาน
7.ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติโรคผิวหนัง

อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้