Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

พล.ร.ต. สุริยา ณ นคร ,วรันยา พวงพงศ์

การออกกำลังกายในน้ำ

การออกกำลังกายในน้ำเป็นรูปแบบการใช้น้ำเพื่อสุขภาพในเชิงรุกที่พัฒนาขึ้นภายหลังการใช้น้ำในรูปแบบอื่นๆโดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องสรีรวิทยาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน การออกกำลังกายในน้ำสามารถกระทำได้ทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติเช่น แม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล หรือในสระว่ายน้ำ การออกกำลังกายในน้ำสามารถใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ(ผนวก ก. การออกกำลังกายในน้ำ) เพื่อบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพหรือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน ความดันสูง ดังเช่นที่ชาวบ้านในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีใช้เพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง (ผนวก ง. บทสัมภาษณ์ ) หรือใช้บำบัดฟื้นฟูโรคข้อเสื่อมและอักเสบ ( ผนวก ข. การบริหารในน้ำสำหรับบำบัดปัญหาเรื่องข้อ) การออกกำลังกายในน้ำมีลักษณะเป็นการออกกำลังโดยไม่ต้องรับน้ำหนักตัว ไร้แรงกระแทก ทำให้มีความปลอดภัยสูง คุณลักษณะของน้ำเรื่องแรงพยุง แรงดันของน้ำช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยมาก คุณสมบัติดังกล่าวทำให้การออกกำลังกายในน้ำสามารถประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย

การใช้น้ำเพื่อสุขภาพรูปแบบอื่นๆ

จากกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีการนำหลักการและวิธีปฏิบัติของระบบการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ เข้ามาใช้ร่วมผสมผสานในการดูแลรักษาสุขภาพ จึงได้เกิดการพัฒนารูปแบบการใช้น้ำใหม่ๆขึ้นหลายแบบ เช่นวัตสุ (Watsu)

ซึ่งเป็นคำที่เกิดจากการรวมคำว่าชิอัตสุ (Shiatsu) ของญี่ปุ่น กับ Water ชิอัตสุเป็นวิธีการบำบัดรักษาอย่างหนึ่งของการแพทย์แผนโบราณของญี่ปุ่น วัตสุมีลักษณะเป็นการบำบัดในน้ำโดยผู้บำบัดจะประคองตัวผู้รับการบำบัดที่ลอยตัวในน้ำอุ่น นวดและเคลื่อนไหวเพื่อยืดเหยียดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามหลักการปฏิบัติของชิอัตสุ คุณสมบัติเรื่องแรงพยุงของน้ำช่วยทำให้ตัวเบาเคลื่อนไหวได้ง่าย ผู้รับการบำบัดแบบวัตสุจะรู้สึกผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ของวัตสุ (Watsu)

1. ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย
2. เหมาะสำหรับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์
3. เหมาะสมลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานระบบกล้ามเนื้อ
4. เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อ

ไอชิ (Ai Chi)
เป็นรูปแบบการบำบัดในน้ำที่อาศัยหลักของการออกกำลังกายแบบไทเก็ก ผู้รับการบำบัดจะยืนในน้ำระดับทรวงอกและเคลื่อนไหวร่างกายในจังหวะช้าๆตามวิธีบริหารร่างกายเพื่อบำบัดรักษาร่วมกับการฝึกหายใจลึกโดยใช้แรงดันของน้ำเป็นแรงต้านการเคลื่อนไหว และต้านการหายใจ

โยคะน้ำ Water Yoga
เป็นรูปแบบที่พัฒนาจากหลักการของฝีกหายใจโยคะ ร่วมกับการใช้แรงพยุงของน้ำในการบริหารร่างกายในด้วยท่าทางต่างๆ ซึ่งจะทำได้ง่ายกว่าบนบก

เอกสารอ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com