Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

นางวิสาขา

เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา

      นางวิสาขา เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ บิดาชื่อว่า ธนญชัย มารดาชื่อว่าสุมนาเทวี และปู่ชื่อเมณฑกเศรษฐี ขณะที่เธอมีอายุอยู่ในวัย 7 ขวบ เป็นที่รักดุจแก้วตาดวงใจของเมณฑกะผู้เป็นปู่ยิ่งนัก

อายุ 7 ขวบบรรลุโสดาบัน
หญิงงามเบญจกัลยาณี
ชน 4 พวกเมื่อวิ่งจะดูไม่งาม
ธนญชัยเศรษฐีให้โอวาทลูกสาว
อานิสงส์ของการทำบุญแล้วแถม
นางวิสาขาตำหนิพ่อผัว
พ่อผัวยกย่องนางวิสาขาในฐานะมารดา
คุณสมบัติพิเศษประจำตัวนางวิสาขา
นางวิสาขาร้องไห้อาลัยหลาน
นางวิสาขาสร้างวัด
เพราะพระเปลือยกายจึงถวายผ้าอาบน้ำฝน
พระภิกษุคิดว่านางเป็นบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com