สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คิดอย่างผู้นำโลก

แมวของเหมาเจ๋อตุง

เหมาเจ๋อตุง เป็นผู้นำจีนในยุคที่ประเทศจีนเรืองอำนาจมาก ท่านมีอมตะวาจาคำหนึ่งคือ “แมวไม่ว่าจะสีอะไรขอให้จับหนูได้ก็เป็นพอ” อมตะวาจานี้เกิดขึ้นมาจากหนู

เรื่องมีอยู่ว่า ภรรยาของท่านประธานเหมาชื่อเชียงชิง นางเป็นนักช็อปปิ้งที่มักซื้อโน่นซื้อนี่เก็บสะสมไว้ในบ้านเป็นจำนวนมากจนดูเกะกะรุงรัง ต่อมาเกิดมีหนูแอบเข้ามากัดแทะข้าวของที่ นางเชียงชิงซื้อมาเก็บไว้จนเสียหาย นางจึงไปฟ้องท่านประธานเหมา ท่านประธานเหมาจึงแนะนางว่าให้หาแมวมาเลี้ยงสิเพื่อจะได้จับหนู นางเชียงชิงก็บอกกับท่านว่าขอเป็นแมวสีสวาทนะ ท่านประธานเหมา ส่ายหน้า แล้วพูดวาจาอันเป็นอมตะว่า “อย่าไปเลือกสีเลย แมวไม่ว่าจะสีอะไร ก็จับหนูได้ทั้งนั้น แมวไม่ว่าสีอะไร ขอให้จับหนูได้เป็นพอ”

แต่นางเชียงชิงแกดื้ออยากได้แมวสีสวาทท่าเดียว ท่านประธานขี้เกียจเถียงจึงให้คนไปหาแมวสีสวาทมาเลี้ยง มันเป็นแมวตัวเมียที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นและจับหนูก็ไม่เป็นด้วย ทำให้หนูยังคงมากัดแทะข้าวของพังเสียหายหนักขึ้นอีก นางก็ไปฟ้องท่านประธานเหมาว่าแมวที่เอามาเลี้ยงเปลืองข้าวสุกเปล่า ท่านประธานเหมาก็บอก “เมื่อแมวสีสวาทตัวนี้จับหนูไม่ได้ เราก็เปลี่ยนแมวเสีย”นางเชียงชิงเลือกแมวตัวใหม่เป็นพันธุ์เปอร์เชียตัวเมีย แต่ก็จับหนูไม่เป็นอีกเช่นกัน นางก็ไปฟ้องท่านประธานเหมาอีก ท่านประธานเหมาก็บอกเป็นอมตะซ้ำสองว่า “แมวไม่ว่าจะสีอะไร ขอให้จับหนูได้เป็นพอ”

วันหนึ่ง ท่านประธานเข้าไปในวัดไปเจอแมวตัวผู้ตัวหนึ่งจึงขอพระมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน มันเป็นแมวที่ปราดเปรียว ขยัน แต่....เป็นขี้เรื้อน นางเชียงชิงไม่ค่อยชอบนักเพราะดูสกปรก แต่พอมาถึงบ้าน แมวขี้เรื้อนตัวนั้นก็ออกไล่หนูทันที ผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์หนูในบ้านก็ตายเกลี้ยง นางเชียงชิงดีใจ แต่อดบ่นไม่ได้ว่า “แมวขี้เหร่อย่างนี้ใครมาบ้านเห็นแมวตัวนี้ก็อายเขาแย่”

ท่านประธานเหมาจึงสั่งสอนนางว่า “เธอนี่พูดอะไรไม่รู้ จะเลี้ยงแมวเพื่อเอาอะไรกันแน่ จะเลี้ยงแมวเพื่ออวดหน้าอวดตา แต่แมวจับหนูไม่ได้ต้องการอย่างนั้นหรือ แมวแม้ไม่สวย แต่ถ้ามันจับหนูได้ สมประโยชน์ของเราอย่างนี้เราจะไม่พอใจหรือ”

ท่านประธานเหมาถือเอาคตินี้ไปใช้ในการบริหารบ้านเมือง กล่าวคือ ท่านไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกของคน แม้คนที่ท่านใช้งานจะมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ แต่ถ้ามีสติปัญญาและความซื่อสัตย์ ท่านก็เอามาใช้งาน แม้บางคนนิสัยไม่ดี แต่ถ้ามีความรู้ความสามารถ ทำประโยชน์ให้ท่านได้ ท่านก็เรียกมาใช้งาน การที่ท่านประธานเหมาเจ๋อตุง เห็นแก่ประโยชน์มากกว่าการตำหนิเพียงเล็กน้อย จึงทำให้ประเทศจีนในยามนั้นเข้มแข็งมาก  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-