สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คิดอย่างผู้นำโลก

ลุงโฮ ของหลาน ๆ

ลุงโฮ ที่จะกล่าวถึงในเรื่องนี้ คือ คนที่ชาวเวียดนามเรียกท่านเต็มยศว่า โฮจิมินห์ บิดาแห่งเวียดนาม ลุงโฮ เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ในการศึกษามาก จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก ในสมัยของ ลุงโฮ เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสเข้าปกครองประเทศเวียดนาม ลุงโฮเป็นผู้หนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งตาในการกอบกู้เอกราชของประเทศ โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก

ลุงโฮสละทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนมีเพื่อปลดแอกประเทศเวียดนามอันเป็นสุดที่รัก สุดท้ายกองทัพของลุงโฮได้ทำศึกครั้งใหญ่กับฝรั่งเศส เรียกว่า สงครามเดียนเบียนฟู และไม่นานเวียดนามก็ได้เป็นประเทศเอกราช

ลุงโฮเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม และหลังจากนั้นเวียดนามก็เจริญรุดหน้าเป็นลำดับ แม้จะต้องมีศึกสงครามมาก เช่น อเมริกาทำสงครามกับเวียดนาม แต่สุดท้ายกองทัพอเมริกาที่ว่าแน่ก็พ่ายแพ้ใจและความสามัคคีของคนเวียดนาม และในเวลานี้ เวียดนามได้พัฒนาประเทศจนเจริญก้าวหน้าใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้ว เผลออีกแผลบเดียวเวียดนามอาจจะแซงหน้าไทยก็เป็นได้

 

ที่ทำให้เวียดนามพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปมาก ก็เพราะคนเวียดนามเป็นคนมีเลือดรักชาติ รักแผ่นดินสูงมาก มีความสามัคคี โดยคนเวียดนามได้แบบอย่างความรักชาติจากลุงโฮ คนเวียดนามทั้งชาติ ยกย่องให้ลุงโฮเป็นเทพเจ้าประจำประเทศเวียดนาม

ตัวอย่างสำคัญในเรื่องนี้คือ ลุงโฮตายไปก็เพียงแต่ตัว แต่ชื่อของลุงโฮยังคงอยู่ คนเวียดนามทั้งประเทศยังคิดว่าลุงโฮยังไม่ตาย ท่านยังอยู่กับเขา และจะอยู่กับเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันตาย

***อ้างอิง
สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม/หนังสือ/อ้างอิง ฉลาดคิดอย่างผู้นำโลก โดย ฮ.นิกฮูกี้  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย