สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คิดอย่างผู้นำโลก

สรุปเนื้อหาโดย นายชัยวัฒน์ บุญยืด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

"ผู้นำคิดอย่างผู้นำ ผู้ตามคิดอย่างผู้ตาม สัจธรรมของโลก คือปลาใหญ่กินปลาเล็ก
ข้อสรุปจากเรื่องนี้ จะช่วยให้เราเป็นปลาใหญ่ที่ไม่รังแกใคร"

คนดังระดับโลก คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ย่อมแสดงให้เห็นว่าเขามีสิ่งแตกต่างจากคนอื่น สิ่งนั้นคือ วิธีคิด และสิ่งที่เขาทำ การคิดและการกระทำที่จะทำให้ตนประสบความสำเร็จ ไม่มีใครสามารถหวงแหนได้ ใครจะทำก็ได้ ต่างแต่เพียงว่าเราจะรู้หลักอย่างนั้นหรือไม่

จากหนังสือเรื่อง “ฉลาดคิดอย่างผู้นำโลก” ได้กล่าวถึงวิธีคิดและการปฏิบัติของคนดังระดับผู้นำโลก 28 ท่าน ที่ทำให้สามารถเอาชนะโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายแก่งแย่งแข่งขัน แต่ในที่นี้จะขอคัดและสรุปหลักวิธีคิดและวิธีทำของผู้นำโลกมาเพียง 4 เรื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตใจของท่านผู้อ่านให้ฮึกเหิมอยากเอาชนะโลก เพราะโลกใบนี้ไม่มีอะไรมาก ก็แค่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก คนเข้มแข็งรังแกคนอ่อนแอ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย