ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

มหาสงครามโลกครั้งที่ 2

      กรณีของสงครามโลกครั้งที่ 2 อาจนับได้ว่าเป็นสงครามครั้งรุนแรงและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยอุบัติขึ้น เพราะสงครามครั้งนี้ได้ขยายสมรภูมิรบออกไปทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยครอบคลุมอาณาบริเวณทั้งในยุโรป แอฟริกาเหนือ เอเชียตะวันออก และมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นความขัดแย้งในวงกว้าง ครอบคลุมทุกทวีปและประเทศส่วนใหญ่ในโลก เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) และดำเนินไปจนกระทั่งสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ได้ชื่อว่าเป็นสงครามที่มีขนาดใหญ่และทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

ช่วงเวลา
การรบเกิดขึ้นเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2482(ค.ศ. 1939) - 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)

 • วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) ที่เยอรมันรุกรานโปแลนด์,
 • วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) ที่ญี่ปุ่นรุกรานจีน (วันเริ่มต้นสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 2)
 • ปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ที่ญี่ปุ่นรุกแมนจูเรีย

วันสิ้นสุดสงคราม

 • สงครามในยุโรปสิ้นสุดเมื่อเยอรมนียอมจำนนในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)
 • ในเอเชียยังดำเนินต่อไปจนกระทั่งญี่ปุ่นยอมจำนนในวันที่ 15 สิงหาคม ปีเดียวกัน

สถานที่ทำการรบ

 • ยุโรป(ยุโรปตะวันตกและตะวันออก)
 • เอเชียอาคเนย์(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 • ตะวันออกกลาง
 • ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และแอฟริกา ตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติก
 • มหาสมุทรแปซิฟิก ภูมิภาคตะวันออกกลาง

ผลการรบ
ฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะสงครามประเทศที่มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้
สองฝ่ายคือ ฝ่ายอักษะ และ ฝ่ายพันธมิตร โดยประเทศเล็กๆ ส่วนใหญ่แล้ว ประเทศจะเข้าร่วมฝ่ายตาม ประเทศเพื่อนบ้านที่แข็งแกร่งเป็นส่วนใหญ่

ฝ่ายอักษะ (Axis Powers)

ฝ่ายที่ก่อสงคราม ฝ่ายอักษะประกอบไปด้วยแกนนำหลัก คือ เยอรมนี อิตาลี และ ญี่ปุ่น ในนามของกลุ่มอักษะโรม-เบอร์ลิน-โตเกียว ที่มีการแถลงวัตถุประสงค์หลักในตอนต้นว่าเพื่อต่อต้านขบวนการคอมมิวนิสต์สากล

ประเทศแกนนำ อิตาลี นำโดย เบนิโต มุสโซลินี นาซีเยอรมนี นำโดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ญี่ปุ่น นำโดย สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ ประเทศอื่นที่สนับสนุน โรมาเนีย ฮังการี บัลแกเรีย ประเทศลิเบีย ประเทศอื่นที่ให้ความร่วมมือ โครเอเชีย ฟินแลนด์ ไทย นำโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม อินเดีย

ฝ่ายพันธมิตร

ฝ่ายพันธมิตรประกอบไปด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต จีน และ สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศทั้ง 5 นี้ต่อมาได้เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ(UN

แกนนำหลัก สหราชอาณาจักร(อังกฤษ) นำโดยวินสตัน เชอร์ชิลล์ สหภาพโซเวียต (รัสเซียในปัจจุบัน) ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอื่นที่สนับสนุน ออสเตรเลีย แคนาดา สเปน โปรตุเกส ฟิลิปปินส์

ความสูญเสีย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสงครามที่มีขนาดใหญ่และทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

 • ฝ่ายสัมพันธมิตร ทหารเสียชีวิต 17,000,000 นาย พลเรือนเสียชีวิต 33,000,000 คน เสียชีวิตทั้งหมด 50,000,000 คน
 • ฝ่ายอักษะ (Axis Powers) ทหารเสียชีวิต 8,000,000 นาย พลเรือนเสียชีวิต 4,000,000 คน เสียชีวิตทั้งหมด 12,000,000 คน

สาเหตุของสงคราม
ชนวนระเบิดของสงครามโลกครั้งที่ 2
เหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่ 2
ผลของสงครามโลกครั้งที่สอง
สมรภูมิทางตะวันตก
สมรภูมิในทวีปยุโรปตะวันออก
สมรภูมิทางตะวันออก(เอเชีย)
รายละเอียดการรบครั้งสำคัญ ๆ ในเอเชียแปซิฟิก
สรุปภาพ สถานการณ์การรบในยุโรป
ไทย กับสงครามโลกครั้งที่ 2

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้