สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

โรคสัตว์สู่คน

โรคบาดทะยัก (TETANUS)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า คลอสติเดี่ยม เตทตาไน (Clostridium tetani) เชื้อนี้มีลักษณะเหมือนไม้ตีกลอง และเป็นแบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจน

การติดต่อ

การติดต่อของโรค เกิดจากสปอร์ของเชื้อเข้าทางบาดแผลที่ผิวหนัง เช่น แผลที่ถูกตาปูตำหรือไม้ตำ ในบริเวณที่เลี้ยงม้า หรือในอุจจาระม้าพบว่ามีเชื้อนี้อยู่ ดังนั้นคนที่ดูแลม้า หรือคลุกคลีกับสัตว์พวกนี้จึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้อื่น นอกจากนี้เชื้ออาจเข้าทางช่องคลอด เนื่องจากมีบาดแผลจากการขูดมดลูกหรือทำแท้งสปอร์ของเชื้อซึ่งคงทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อเข้าไปในบาดแผลแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นรูปตัวเชื้อ (Vegetative form) จะปล่อย tetanolysin และ tetanospasmin ซึ่งมีคุณสมบัติทำลายเม็ดเลือดและทำลายประสาทจึงทำให้เกิดอาการของโรคขึ้น

อาการ

คนระยะฟักตัวของโรคเฉลี่ย 2-3 วัน อาจนานหลายสัปดาห์ก็ได้ อาการที่เห็นทั่วๆ ไป คือมีกล้ามเนื้อกระตุก และลักษณะของกรามแข็ง หรืออ้าปากไม่ได้ หลังจากนั้นจะมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อคอ แขน ลำตัว และขา การกระตุกครั้งแรกๆ อาจมีเป็นระยะๆ และต่อไปจะกระตุกตลอดเวลา อาการกระตุกจะมากขึ้นถ้ามีเสียงดังหรือแสงสว่างมากกระตุ้น ในที่สุด ผู้ป่วยจะตายเนื่องจากหายใจไม่ได้ทำให้ขาดออกซิเจน โรคนี้มีรายงานเป็นในทารกคลอดใหม่ที่ตัดสายสะดือไม่สะอาด และใช้ยากลางบ้านใส่แผล

อาการในสัตว์

มีอาการเหมือนในคน คือมีกล้ามเนื้อกระตุก ขาทั้งสี่เหยียดตรง แข็ง กรามแข็ง อ้าปากไม่ได้ จะลงนอนเหยียดแข็งลุกขึ้นไม่ได้ อาการกระตุกจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ และจะตายเนื่องจากหายใจไม่ได้ทำให้ขาดออกซิเจน

การควบคุมและป้องกัน

การป้องกันที่ดีคือให้ท๊อกซอยด์ (Toxoid) นอกจากนั้นควรให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วๆ ไป เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อของโรคนี้ และการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดโรค

การรักษา

ในระยะที่พบว่าเป็นโรคนี้มากขึ้น การรักษาทำได้โดยการให้แอนตี้ท๊อกซิน (Anti-toxin) ซึ่งเตรียมมาจากคน ซึ่งจะให้ผลดีกว่าการเตรียมจากม้า เพราะภาวะแทรกซ้อนและอาการแม้ไม่ค่อยมี

 โรคแอนแทรกซ์
 โรควัณโรค
 โรคแท้งติดต่อ
 โรคบาดทะยัก
 โรคเลปโตสไปโรซีส
 โรคลิสเตอริโอซีส
 โรคไฟลามทุ่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย