สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

โรคสัตว์สู่คน

โรคบาดทะยัก (TETANUS)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า คลอสติเดี่ยม เตทตาไน (Clostridium tetani) เชื้อนี้มีลักษณะเหมือนไม้ตีกลอง และเป็นแบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจน

การติดต่อ

การติดต่อของโรค เกิดจากสปอร์ของเชื้อเข้าทางบาดแผลที่ผิวหนัง เช่น แผลที่ถูกตาปูตำหรือไม้ตำ ในบริเวณที่เลี้ยงม้า หรือในอุจจาระม้าพบว่ามีเชื้อนี้อยู่ ดังนั้นคนที่ดูแลม้า หรือคลุกคลีกับสัตว์พวกนี้จึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้อื่น นอกจากนี้เชื้ออาจเข้าทางช่องคลอด เนื่องจากมีบาดแผลจากการขูดมดลูกหรือทำแท้งสปอร์ของเชื้อซึ่งคงทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อเข้าไปในบาดแผลแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นรูปตัวเชื้อ (Vegetative form) จะปล่อย tetanolysin และ tetanospasmin ซึ่งมีคุณสมบัติทำลายเม็ดเลือดและทำลายประสาทจึงทำให้เกิดอาการของโรคขึ้น

อาการ

คนระยะฟักตัวของโรคเฉลี่ย 2-3 วัน อาจนานหลายสัปดาห์ก็ได้ อาการที่เห็นทั่วๆ ไป คือมีกล้ามเนื้อกระตุก และลักษณะของกรามแข็ง หรืออ้าปากไม่ได้ หลังจากนั้นจะมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อคอ แขน ลำตัว และขา การกระตุกครั้งแรกๆ อาจมีเป็นระยะๆ และต่อไปจะกระตุกตลอดเวลา อาการกระตุกจะมากขึ้นถ้ามีเสียงดังหรือแสงสว่างมากกระตุ้น ในที่สุด ผู้ป่วยจะตายเนื่องจากหายใจไม่ได้ทำให้ขาดออกซิเจน โรคนี้มีรายงานเป็นในทารกคลอดใหม่ที่ตัดสายสะดือไม่สะอาด และใช้ยากลางบ้านใส่แผล

อาการในสัตว์

มีอาการเหมือนในคน คือมีกล้ามเนื้อกระตุก ขาทั้งสี่เหยียดตรง แข็ง กรามแข็ง อ้าปากไม่ได้ จะลงนอนเหยียดแข็งลุกขึ้นไม่ได้ อาการกระตุกจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ และจะตายเนื่องจากหายใจไม่ได้ทำให้ขาดออกซิเจน

การควบคุมและป้องกัน

การป้องกันที่ดีคือให้ท๊อกซอยด์ (Toxoid) นอกจากนั้นควรให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วๆ ไป เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อของโรคนี้ และการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดโรค

การรักษา

ในระยะที่พบว่าเป็นโรคนี้มากขึ้น การรักษาทำได้โดยการให้แอนตี้ท๊อกซิน (Anti-toxin) ซึ่งเตรียมมาจากคน ซึ่งจะให้ผลดีกว่าการเตรียมจากม้า เพราะภาวะแทรกซ้อนและอาการแม้ไม่ค่อยมี

 โรคแอนแทรกซ์
 โรควัณโรค
 โรคแท้งติดต่อ
 โรคบาดทะยัก
 โรคเลปโตสไปโรซีส
 โรคลิสเตอริโอซีส
 โรคไฟลามทุ่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์