สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

โรคสัตว์สู่คน

โรคลิสเตอริโอซีส (LISTERIOSIS)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อ Listeria monocytogenes

การติดต่อ

การติดต่อของโรคมีได้หลายทางคือ

1. ติดต่อจากแม่ไปยังลูก (ทารก) ได้
2. โดยการสัมผัสกันโดยตรงกับน้ำคร่ำ, รก และทารก โดยเฉพาะผู้ทำคลอด แพทย์ หรือพยาบาล
3. มีรายงานการติดเชื้อโดยเข้าทางลูกตาทำให้เกิดตาอักเสบ

มีรายงานพบว่าสัตวแพทย์ที่ช่วยทำคลอด หรือการแท้งของสัตว์ ได้รับเชื้อโดยมีอาการเป็นตุ่มหนองที่ผิวหนังตามมือ

อาการ

ระยะฟักตัวของโรคนี้ยังไม่ทราบแน่นอน อาจแบ่งออกเป็น

1. เยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการอย่างเฉียบพลันโดยมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง, วิงเวียน, ง่อนนอน, ตัวสั่น, คอหลังแข็ง, อาเจียน, หมดแรง, หนังตาเต้น

2. อาการที่แสดงออกในขณะตั้งครรภ์ ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายเป็นหวัด มีไข้หนาวสั่น เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดหลังส่วนล่าง มีอาการวิงเวียนเล็กน้อย ปัสสาวะสีดำ ท้องเดิน อาการดังกล่าวอาจเกิดอยู่หลายวันแล้วหายไป หลังจากนั้นไม่นานมารดาจะรู้สึกว่าทารกไม่ค่อยดิ้น หรือเคลื่อนไหว ในที่สุดจะเกิดอาการแท้ง หรือคลอดก่อนกำหนด ทารกที่คลอดตาย น้ำคร่ำมีสีผิดปกติ ในบางรายทารกออกมาจะมีอาการเฉียบพลันและตายด้วย Septicemia บางรายทารกคลอดออกมาผิดปกติ หลังคลอดประมาณ 3 อาทิตย์ จะแสดงอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบอย่างเฉียบพลันและตาย

อาการในสัตว์

มีอาการคอบิด น้ำมูกไหล หนังตาเต้น เดินวนเวียนไม่มีจุดหมาย เป็นอาการทางประสาทร่วมด้วย

การวินิจฉัย

โดยการแยกเชื้อจากน้ำไขสันหลัง ในรายที่มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ แยกเชื้อจากเลือดได้ ในขณะที่ผู้ป่วยแสดงอาการ septicemia

 โรคแอนแทรกซ์
 โรควัณโรค
 โรคแท้งติดต่อ
 โรคบาดทะยัก
 โรคเลปโตสไปโรซีส
 โรคลิสเตอริโอซีส
 โรคไฟลามทุ่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์