สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

โรคสัตว์สู่คน

โรคไฟลามทุ่ง (ERYSIPELAS)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อ Erysipelothrix rhusiopathiae หรือ E.insidiosa พบครั้งแรกที่ประเทศเยอรมัน

การติดต่อ

โรคนี้ติดต่อได้โดยเชื้อเข้าทางบาดแผล หรือรอยขีดข่วนที่ผิวหนัง

อาการ

อาการที่พบมักเกิดตามผิวหนังของคนซึ่งเรียกว่า Erysipeloid อาการที่เป็นแบบ generalize อาจมี endocarditis และ Septicemia ทำให้ตายได้ ลักษณะที่ผิวหนังจะมีอาการอักเสบ บวมมีสีแดงคล้ำและม่วง และอาจมีน้ำเหลืองปนเลือดอยู่บริเวณที่เป็นแผลคล้ายกับแผลถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก บางครั้งมีอาการคันปกติพบเป็นตามมือ ในรายที่เป็นอย่างเฉียบพลัน พบว่ามีไข้ปวดศีรษะมาก ปวดกล้ามเนื้อและข้อ

อาการในสัตว์

มีอาการรุนแรงมากในสุกร ทำให้เกิดข้ออักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผิวหนังมีการอักเสบ บวมมีสีแดงคล้ำคล้ายๆ ไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก บางที่จะคัน

การวินิจฉัย

ต้องแยกออกจากโรคอื่นๆ ที่มีอาการคล้ายโรคนี้ เช่น ไข้ดำแดง (Scarlet Fever) โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax), แผลหรือฝีที่เกิดจากเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus เป็นต้น การวินิจฉัยที่ดีที่สุดคือการแยกเชื้อ ออกจากผิวหนังที่เป็นโรค

การควบคุมป้องกัน

โรคนี้มักพบกับคนที่มีอาชีพเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ เช่น สัตวแพทย์ คนตรวจเนื้อสัตว์ ผู้ที่ทำงานในโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ ดังนั้น การควบคุมควรป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้ได้รับเชื้อเข้าทางบาดแผล โดยการสวมถุงมือ หรือถ้ามีแผลควรทำความสะอาดโดยเร็ว

อ้างอิง

  • D.L.Croghan, Ira M.G.Gourley.G.L. Von Hoosier, Lr.,William R.Snifer.Current Veterinary Therapy 4, 650,611,663,666

  • Lecture notes of Zoonoses of Medical Importance (SIMI 603) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 1982

  • ศ. เชื้อ ว่องสงสาร คู่มือบำบัดโรคสัตว์ โรคติดต่อในพระราชบัญญัติ

  • เอกสารจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

  • เอกสารจากสถานเสาวภา สภากาชาไทย

  • ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการควบคุมโรคแอนแทรกซ์

  • Goedon, L.E. Control of Communicable Discases in man.

 โรคแอนแทรกซ์
 โรควัณโรค
 โรคแท้งติดต่อ
 โรคบาดทะยัก
 โรคเลปโตสไปโรซีส
 โรคลิสเตอริโอซีส
 โรคไฟลามทุ่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย