สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

โรคสัตว์สู่คน

โรคไฟลามทุ่ง (ERYSIPELAS)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อ Erysipelothrix rhusiopathiae หรือ E.insidiosa พบครั้งแรกที่ประเทศเยอรมัน

การติดต่อ

โรคนี้ติดต่อได้โดยเชื้อเข้าทางบาดแผล หรือรอยขีดข่วนที่ผิวหนัง

อาการ

อาการที่พบมักเกิดตามผิวหนังของคนซึ่งเรียกว่า Erysipeloid อาการที่เป็นแบบ generalize อาจมี endocarditis และ Septicemia ทำให้ตายได้ ลักษณะที่ผิวหนังจะมีอาการอักเสบ บวมมีสีแดงคล้ำและม่วง และอาจมีน้ำเหลืองปนเลือดอยู่บริเวณที่เป็นแผลคล้ายกับแผลถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก บางครั้งมีอาการคันปกติพบเป็นตามมือ ในรายที่เป็นอย่างเฉียบพลัน พบว่ามีไข้ปวดศีรษะมาก ปวดกล้ามเนื้อและข้อ

อาการในสัตว์

มีอาการรุนแรงมากในสุกร ทำให้เกิดข้ออักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผิวหนังมีการอักเสบ บวมมีสีแดงคล้ำคล้ายๆ ไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก บางที่จะคัน

การวินิจฉัย

ต้องแยกออกจากโรคอื่นๆ ที่มีอาการคล้ายโรคนี้ เช่น ไข้ดำแดง (Scarlet Fever) โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax), แผลหรือฝีที่เกิดจากเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus เป็นต้น การวินิจฉัยที่ดีที่สุดคือการแยกเชื้อ ออกจากผิวหนังที่เป็นโรค

การควบคุมป้องกัน

โรคนี้มักพบกับคนที่มีอาชีพเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ เช่น สัตวแพทย์ คนตรวจเนื้อสัตว์ ผู้ที่ทำงานในโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ ดังนั้น การควบคุมควรป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้ได้รับเชื้อเข้าทางบาดแผล โดยการสวมถุงมือ หรือถ้ามีแผลควรทำความสะอาดโดยเร็ว

อ้างอิง

  • D.L.Croghan, Ira M.G.Gourley.G.L. Von Hoosier, Lr.,William R.Snifer.Current Veterinary Therapy 4, 650,611,663,666

  • Lecture notes of Zoonoses of Medical Importance (SIMI 603) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 1982

  • ศ. เชื้อ ว่องสงสาร คู่มือบำบัดโรคสัตว์ โรคติดต่อในพระราชบัญญัติ

  • เอกสารจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

  • เอกสารจากสถานเสาวภา สภากาชาไทย

  • ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการควบคุมโรคแอนแทรกซ์

  • Goedon, L.E. Control of Communicable Discases in man.

 โรคแอนแทรกซ์
 โรควัณโรค
 โรคแท้งติดต่อ
 โรคบาดทะยัก
 โรคเลปโตสไปโรซีส
 โรคลิสเตอริโอซีส
 โรคไฟลามทุ่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์