สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

มะเร็งเต้านม

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สนง.สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

 • มะเร็งเต้านมเป็นโรคร้ายที่เกิดในหญิงไทยมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็ง ปากมดลูก

 • ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงต่อการการเป็นมะเร็งเต้านม

 • ส่วนใหญ่พบในหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป

 • หญิงที่มีประวัติครอบครัว เช่น แม่ พี่สาว น้องสาว ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคนี้มากขึ้น

 • ปัจจัยอื่นที่อาจเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้แก่ หญิงที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรน้อย การรับประทานอาหารไขมันสัตว์หรือเนื้อสัตว์สีแดงมากเกินไปและการรับประทานฮอร์โมนเพศโดยไม่อยู่ในความดูแลของแพทย์

 • ตำแหน่งที่พบบ่อยคือบริเวณส่วนบนด้านนอกของเต้านม

 • หากสังเกตหรือตรวจพบสิ่งผิดปกติบริเวณเต้านมให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่

 • อาการบ่งชี้ว่าอาจเป็นมะเร็งเต้านมได้แก่ คลำ พบก้อนที่เต้านม ในระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ เจ็บปวด เต้านมมีขนาดและรูปร่างเปลี่ยนไป มีรอยบุ๋มหรือมีการดึงรั้งของหัวนมมีของเหลวไหลออกมาจากหัวนมเป็นต้น

 • การตรวจวินิจฉัยแพทย์อาจใช้วิธีเอกซเรย์เต้านมที่เรียกว่าแมมโมแกรม หรือ ตัดชิ้นเนื้อส่งพิสูจน์ หรือ ใช้เข็มเจาะดูดเซลล์จากก้อนเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ เพื่อพิจารณาให้การรักษาต่อไป

 • การรับประทานผักและผลไม้ อาหารที่มีกากใยสูงและการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้

สิ่งผิดปกติที่ต้องปรึกษาแพทย์

 • พบก้อน หรือ เนื้อที่แข็งเป็นไตผิดปกติ

 • มีน้ำเหลือง หรือเลือดไหลออกจากหัวนม

 • ผิวหนังบริเวณเต้านมมีรอยบุ๋ม

 • หัวนมถูกดึงรั้งจนผิดปกติ

 • เต้านมทั้งสองข้างไม่อยู่ในระดับเดียวกัน

 • ขนาดและรูปร่างของเต้านมต่างกันอย่างผิดปกติ

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สนง.สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้งเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก

 • ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจคือ 7วันนับจากเริ่มมีประจำเดือน ส่วนสตรีวัยหมดประจำเดือน ให้กำหนดวันที่จดจำง่ายแล้วตรวจในวันเดียวกันของทุกเดือน

 • ก้อนที่คลำได้บริเวณเต้านมไม่ใช่ถุงน้ำหรือเนื้องอกธรรมดาเสมอไปอาจเป็นมะเร็งเต้านมได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

 • การคลำเพื่อค้นหาความผิดปกติที่เต้านมนั้น ให้ใช้ ส่วนปลายของนิ้วมือคลำในลักษณะคลึงเบาๆให้ทั่วทุกส่วนของเต้านม

1. ตรวจขณะอาบน้ำ

ขณะอาบน้ำผิวหนังจะลื่นทำให้การตรวจง่ายขึ้นเริ่มจากการตรวจโดยใช้ปลายนิ้วมือวางราบบนเต้านมคลำแล้วเคลื่อนในลักษณะคลึงเบาๆให้ทั่วทุกส่วนของเต้านมเพื่อค้นหาก้อนเนื้อที่แข็งเป็นไตผิดปกติ

2. ตรวจหน้ากระจก

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ

 • ยืนตรงมือแนบลำตัวแล้วยกแขนขึ้นเหนือศีรษะให้สังเกตลักษณะของเต้านมทั้งสองข้างเพราะการยกแขนขึ้นจะทำให้มองเห็นสิ่งผิดปกติง่ายขึ้น

 • ใช้มือกดที่สะโพกแรงๆพร้อมกันทั้ง 2 ข้างเพื่อให้เกิดการเกร็งและหดตัวของกล้ามเนื้ออก จากนั้นให้สังเกตลักษณะผิดปกติของเต้านม

3. ตรวจในท่านอน

นอนราบยกมือข้างหนึ่งหนุนไว้ใต้ศีรษะ แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างหนึ่งคลำให้ทั่วทุกส่วนของเต้านม โดยเริ่มจากบริเวณส่วนนอกและเหนือสุดของเต้านม(จุด X ในรูป) เวียนไปโดยรอบเต้านม เคลื่อนมือเข้ามาเป็นวงเล็กลงไปเรื่อยๆ จนถึงบริเวณหัวนมแล้วค่อยๆบีบหัวนมเพื่อสังเกตว่ามีเลือด น้ำหนองหรือน้ำใสๆ อื่นใดออกมาหรือไม่ หลังจากนั้นให้ตรวจเต้านมอีกข้างหนึ่งในลักษณะเดียวกัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์