ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

น้ำดำ

(น้ำอัดลม)

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคน้ำตาลไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อคนต่อปี แต่ปัจจุบันคนไทยบริโภคน้ำตาลประมาณ 29-30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือที่ควรกินแค่วันละ 6 ช้อนชา แต่คนไทยกลับกินน้ำตาลไปถึงวันละ 20 ช้อนชา ทั้งนี้ น้ำอัดลมหนึ่งกระป๋อง จะมีน้ำตาลอย่างน้อย 30 กรัม หรือประมาณ 8-9 ช้อนชา ซึ่งเกินกว่าปริมาณที่แนะนำอยู่แล้ว ยังไม่รวมน้ำตาลที่ได้รับจากอาหารอื่น อย่างไรก็ตาม น้ำอัดลมสีดำจะมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าน้ำอัดลมสี หรือน้ำอัดลมใส ซึ่งจะมีปริมาณน้ำตาลสูงถึง 9-15 ช้อนชาต่อกระป๋อง

คนที่ดื่มน้ำอัดลมมาก มักมีพฤติกรรมการกินอาหารประเภทแป้งและไขมันมากกว่าคนไม่ดื่มน้ำอัดลม และน้ำอัดลมยังส่งผลให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุวิตามินบางตัวน้อยลง เช่น ไรโบฟลาวิน วิตามิน เอ แม็กนีเซียม อาจนำไปสู่ภาวะขาดสารอาหาร ขณะที่ยังทำให้ผู้ดื่มเป็นประจำมีโอกาสฟันผุสูงมาก เพราะน้ำตาลเปลี่ยนเป็นกรดจุลินทรีย์กัดฟัน มีกรดฟอสฟอริกในน้ำตาลลดความหนาแน่นของมวลกระดูกและฟัน และกาเฟอีนที่สะสมยังขับแคลเซียมจากร่างกาย ทำให้กระดูกบางและผุได้

สถานการณ์การบริโภคน้ำตาลมากเกินความต้องการถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมาพยายามรณรงค์ให้โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและขนมหวาน จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่ควรจำหน่ายน้ำอัดลมในสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งขึ้นภาษีน้ำอัดลมที่มีรสหวานจัด น้ำตาลสูง รวมทั้งออกมารณรงค์ให้ความรู้กับผู้บริโภคจริงจัง พร้อมทั้งแนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์