สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

คู่มือ อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ความรู้เรื่องยาสำหรับผู้สูงอายุ

หลักการใช้ยาง่ายๆ ที่มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอันตราย มีดังนี้

 1. ก่อนใช้ยาทุกครั้ง ต้องอ่าน ฉลากยา ให้มั่นใจก่อนใช้
 2. ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ติดอยู่บนฉลากให้ถูกต้อง เช่น เขย่าขวดก่อนกินยา หรือเคี้ยวก่อนกลืน
 3. ยาที่มีฉลากเลอะเลือน หรืออ่านไม่ชัดหรือไม่มีฉลากปิด ไม่ควรใช้ยานั้น
 4. ถ้าผู้สูงอายุลืมกินยาในมื้อใดมื้อหนึ่งก็ตาม ห้ามกินยา เป็น ๒ เท่า ในมื้อต่อไป
 5. ภายหลังที่ใช้ยาไปแล้ว ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เป็นผื่น คัน หน้าบวม คลื่นไส้อาเจียน ให้หยุดใช้ยาทันที ถ้าไม่หายรีบไปปรึกษาแพทย์
 6. ยาที่มีฉลากบอกว่า หมดอายุหรือลักษณะของยาที่แสดงว่าเสื่อมคุณภาพห้ามใช้ เช่น ยาเปลี่ยนสี และยาที่มีฉลากเขียนว่า Exp. Date May 2007 (ปี คศ. ต้องบวก ๕๔๓ จึงจะได้ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ) หมายความว่า ยาชนิดนี้หมดอายุ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๐
 7. ใช้ยาให้ถูกขนาดและถูกเวลา เช่น การรับประทาน ยาก่อนอาหาร ให้กินก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือ ๑ ชั่วโมง ส่วนยาหลังอาหาร ให้กินหลังรับประทานอาหารแล้ว ๑๕ นาที สำหรับยารับประทานหลังอาหารทันที ให้กินหลังรับประทานอาหารทันที
 8. ยาน้ำแขวนตะกอน ต้องเขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง
 9. หลีกเลี่ยงการกินยาหลายๆชนิด ในเวลาเดียวกัน ห้ามจำสีของยา เช่น เคยกินยา เม็ดสีแดง เป็นต้น แต่ไม่รู้ชื่อยาอะไร
 10. น้ำที่ใช้กินยาควรเป็นน้ำสะอาด ไม่ควรกินยากับเครื่องดื่มใดๆ

  « ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
บทบาท อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
องค์ความรู้เรื่องผู้สูงอายุที่ อสม. ควรรู้
การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจและสังคม
การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ
ความรู้เรื่องยาสำหรับผู้สูงอายุ
การป้องกันอุบัติเหตุและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
การทำกายบริหาร(ยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ)
การบริหารร่างกายโดยใช้ไม้พลอง
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ปัญหาที่พบบ่อยและข้อแนะนำ
อสม. จะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามกลุ่มได้อย่างไร
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย