สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

คู่มือ อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การป้องกันอุบัติเหตุและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ

คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีโอกาสเกิดทั้งอุบัติเหตุในบ้าน และนอกบ้าน ส่วนมากอุบัติเหตุในผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น เกิดจากการพลัดตกหกล้ม ซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุ มักเกิดภายในบ้าน โดยเฉพาะบริเวณบันไดและห้องน้ำ ทำให้เกิดกระดูกหักได้ ที่พบได้บ่อยคือกระดูกสะโพกหัก

การป้องกันการพลัดตกหกล้มขณะขึ้นลงบันได ควรปฏิบัติดังนี้

- บันไดภายในบ้าน ควรมีราวสำหรับยึดเหนี่ยว
- ขอบของบันไดแต่ละขั้น ควรมีอุปกรณ์กันลื่นไว้
- ตามขั้นบันไดอย่าวางสิ่งของใดๆ จะทำให้สะดุดพลาดตกบันได
- บริเวณบันไดควรมีแสงสว่างเพียงพอในการมองเห็น
- ขณะขึ้นลงบันได ไม่ควรถือสิ่งของทั้งสองมือ

การหกล้มในห้องน้ำ มักเกิดจาก ๒ สาเหตุใหญ่ๆ

- พื้นห้องน้ำลื่น หรือเปียกอยู่ มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
- เกิดอาการหน้ามืด เป็นลม เนื่องจากลุกขึ้นหลังจากเสร็จ จากการขับถ่าย

การป้องกันการหกล้มในห้องน้ำ ควรปฏิบัติดังนี้

- ควรมีวัสดุหรืออุปกรณ์กันลื่นในอ่างน้ำหรือบนพื้นที่อาบน้ำ
- ควรติดตั้งราวไว้ข้างผนังห้องน้ำสำหรับยึดเกาะได้ง่าย
- ควรแยกห้องอาบน้ำ กับ ห้องส้วม เพื่อป้องกันการลื่นล้ม
- เวลาอาบน้ำ หากไม่จำเป็น ไม่ควรล็อคประตูห้องน้ำ เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุจะได้มีคนเข้าไปช่วยเหลือได้สะดวก

ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

เป็นสาเหตุสำคัญเกิดจากสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุ สถานที่พบเกิดได้บ่อยคือ ห้องน้ำขณะอาบน้ำ จากกาต้มน้ำร้อน และห้องครัวขณะปรุงอาหาร การป้องกันการถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกในผู้สูงอายุ ปฏิบัติดังนี้

- ควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรอยู่ใกล้ เตาไฟ กองไฟ หรือหม้อน้ำร้อน
- ครัวและห้องน้ำ ควรมีแสงสว่างเพียงพอ

อุบัติเหตุนอกบ้าน

การเดินบนท้องถนน เกิดได้จากอุบัติเหตุหลายประการ เช่น การสะดุดหกล้มบนพื้นถนน หรือพลัดตกจากรถโดยสารประจำทาง หรือถูกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชน ขณะเดินข้ามถนน เนื่องจากสายตาไม่ดี หูไม่ค่อยได้ยิน

การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ควรปฏิบัติดังนี้

 • รองเท้าที่ใส่ควรเป็นรองเท้าหุ้มส้น เพื่อป้องกันรองเท้าหลุด
 • ต้องข้ามถนนตรงทางม้าลาย หรือสะพานข้ามถนน หรือบริเวณสี่แยกไฟแดงขณะรถหยุดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่หูตึง จะมีความปลอดภัยมากกว่า
 • กรณีที่ถนนลื่น ควรเดินด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • ถ้าใช้ไม้เท้าช่วยเดิน ไม้เท้าจะต้องมีความยาวที่พอดีและเหมาะสม
 • ถ้าเดินถนนเวลากลางคืน ควรแต่งกายเสื้อผ้าสีขาวเพื่อคนขับรถจะได้มองเห็นง่าย

การขับรถ ถ้าผู้สูงอายุขับรถเอง จะต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุให้มากที่สุด ความสามารถในการขับรถเป็นเรื่องสำคัญต่อไปนี้

 • สายตา สามารถมองเห็นชัดเจนหรือไม่ โดยเฉพาะเวลากลางคืน
 • สมาธิในการขับรถ
 • ความรวดเร็วของการตัดสินใจในภาวะคับขัน
 • ความคล่องตัวในการควบคุมบังคับรถ
 • ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน ไม่ควรขับรถ

  « ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
บทบาท อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
องค์ความรู้เรื่องผู้สูงอายุที่ อสม. ควรรู้
การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจและสังคม
การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ
ความรู้เรื่องยาสำหรับผู้สูงอายุ
การป้องกันอุบัติเหตุและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
การทำกายบริหาร(ยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ)
การบริหารร่างกายโดยใช้ไม้พลอง
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ปัญหาที่พบบ่อยและข้อแนะนำ
อสม. จะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามกลุ่มได้อย่างไร
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์