สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

คู่มือ อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อสม. จะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามกลุ่มได้อย่างไร

การรักษาความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรง ก็ทำให้สุขภาพจิตสมบูรณ์ด้วย ดังนั้นผู้สูงอายุ จะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพอาหารการกิน ออกกำลังกายพอสมควร ทำจิตใจให้เบิกบาน มองโลกในแง่ดี ด้วยหลัก ๓ อ.

อาหาร

กลุ่ม ๑ พึ่งตนเองได้

 • กินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ และหลากหลาย ลด หวาน มัน เค็ม เน้นปลา ผักผลไม้
 • ดื่มน้ำวันละ ๖ – ๘ แก้ว

กลุ่ม ๒ พึ่งตนเองได้บ้าง

 • อาหารเฉพาะโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
 • อาหารที่เคี้ยวและย่อยง่ายประเภท ต้ม นึ่ง ตุ๋น

กลุ่ม ๓ พึ่งตนเองไม่ได้

 • อาหารตามคำแนะนำของ จนท.สาธารณสุข เหมาะสมตามสภาพของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย เช่น อาหารเหลว อาหารปั่น

อารมณ์

กลุ่ม ๑ พึ่งตนเองได้

 • ให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุ ได้พบปะสังสรรค์ ทำให้ผู้สูงอายุไม่เหงาและมีความสุข
 • จิตอาสา ช่วยเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

กลุ่ม ๒ พึ่งตนเองได้บ้าง

 • สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ละหมาด ฝึกสมาธิ ทำบุญตามความเหมาะสม
 • หากิจกรรม งานอดิเรก ที่เพลิดเพลินและมีคุณค่าทางจิตใจ

กลุ่ม ๓ พึ่งตนเองไม่ได้

 • ยอมรับความเป็นจริงต่อสถานภาพที่เปลี่ยนแปลง
 • ครอบครัว เพื่อนบ้านสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ให้กำลังใจเยี่ยมเยียน พูดคุยให้คลายเครียด คลายเหงา และช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ออกกำลังกาย

กลุ่ม ๑ พึ่งตนเองได้

 • ออกกำลังกายอย่างน้อย ครั้งละ ๒๐ – ๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๓ – ๕ วัน
 • ออกกำลังกายตามสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เช่น เดิน วิ่งช้าๆ ฝึกโยคะ รำมวยจีน ชี่กงจักรยาน กายบริหาร รำไม้พลอง เต้นแอโรบิค ฯลฯ
 • ก่อนและหลังการออกกำลังกายทุกครั้ง ควรอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

กลุ่ม ๒ พึ่งตนเองได้บ้าง

 • ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและภาระเจ็บป่วย

กลุ่ม ๓ พึ่งตนเองไม่ได้

 • ฝึกให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนขา ฝึกลมหายใจและการทรงตัวด้วยตนเอง จะมีผลต่อร่างกายและจิตใจ ป้องกันกล้ามเนื้อหดสั้น และข้อต่อติดแข็ง เป็นการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยให้ผู้ดูแลช่วยทำเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน

  « ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
บทบาท อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
องค์ความรู้เรื่องผู้สูงอายุที่ อสม. ควรรู้
การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจและสังคม
การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ
ความรู้เรื่องยาสำหรับผู้สูงอายุ
การป้องกันอุบัติเหตุและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
การทำกายบริหาร(ยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ)
การบริหารร่างกายโดยใช้ไม้พลอง
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ปัญหาที่พบบ่อยและข้อแนะนำ
อสม. จะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามกลุ่มได้อย่างไร
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์