สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

โรคติดต่อ

โรคโปลิโอ

อาการ

เริ่มแรกคือเป็นไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ อาจมีอาเจียน ท้องผูกหรือท้องเดิน ทำให้ไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นโรคนี้ เพราะอาการทั่วไปคล้ายเป็นหวัดธรรมดา หากเด็กแข็งแรงก็จะหายเป็นปกติในเวลารวดเร็วและไม่มีความพิการ แต่ถ้าเป็นเด็กไม่แข็งแรงโรคจะลุกลามไปสู่ระบบประสาท ทำให้แขนหรือขาหรือทั้งแขนและขาเป็นอัมพาต ที่เห็นบ่อยจะเป็นขา ทำให้เด็กขากะเผลกๆ และมักเป็นข้างเดียว
ในระยะที่มีการระบาดของโรคโปลิโอ ถ้ามีการกระทบกระเทือนที่แขนหรือขาของผู้ป่วยโรคโปลิโอในระยะเริ่มต้น อาจทำให้เป็นอัมพาตได้ เพราะฉะนั้นถ้าพบว่าเด็กมีอาการคล้ายโรคหวัด หรือเป็นโรคที่ไม่ปรากฏ สาเหตุชัดเจนในขณะที่มีการระบาดของโรคโปลิโอ ควรรีบพาไปพบแพทย์

การป้องกัน

โรคนี้ป้องกันได้ด้วนการรับประทานวัคซีนโปลิโอหรือฉีดวัคซีนโปลิโอตามกำหนดโดยเริ่มครั้งแรกตั้งแต่เด็กอายุ 2-3 เดือน ซึ่งผู้ปกครองต้องพาเด็กไปรับการฉีดวัคซีนหรือกินวัคซีนอย่างเคร่งครัด

โรคตาแดง
โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่
โรคคอตีบ
โรคบาดทะยัก
โรคโปลิโอ
โรคสุกใส
โรคอุจจาระร่วงในเด็ก
โรคไอกรน
โรคไวรัสตับอักเสบ เอ
โรคคางทูม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์