สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

โรคอุจจาระร่วง

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สนง.สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่าวันละ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูก อาจปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไป มักระบาดมากในช่วงฤดูร้อน

สาเหตุ

เกิดจากการกินอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่เข้าไป โดย…

 • กินอาหารที่เก็บค้างคืน บูดเสีย หรือมีแมลงวันตอม

 • วิธีการผสมนมไม่สะอาด จากมือ หรือน้ำที่ผสม และจากการล้างขวดนม จุกนม ภาชนะอื่นๆที่ไม่สะอาด

 • ดื่มน้ำจากบ่อ คลอง ที่ไม่ผ่านการต้มฆ่าเชื้อโรคหรือน้ำที่มีสารพิษ มีเชื้อโรคปะปนอยู่

 • ผักสด ผลไม้ ไม่ล้างให้สะอาดก่อนกิน

 • เด็กที่ชอบหยิบของหล่นพื้นเข้าปาก ดูดนิ้ว หรือ อมนิ้วมือ

 • ไม่ล้างมือก่อนกินอาหาร และใช้มือหยิบจับอาหารเข้าปากโดยตรง

อาการ

 • ถ่ายเป็นน้ำ ถ่ายเป็นมูกหรือมูกปนเลือด

 • ปวดท้องมีไข้ ซึม อ่อนเพลีย หรือ คลื่นไส้ อาเจียน

 • ปากแห้ง รู้สึกกระหายน้ำ กระสับกระส่าย ตาลึกโหล ชีพจรเต้นเบา

 • อาการขั้นรุนแรง อาจช็อก หมดสติ และ อาจถึงตายได้ เพราะร่างกายขาดน้ำมาก

การรักษา

 • ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ โอ อาร์ เอส หรือ อาหารเหลวเช่น น้ำข้าว โจ๊ก ข้าวต้ม ผสมเนื้อสัตว์ และผักต้มเปื่อย เพราะอาหารพวกนี้จะช่วยให้ลำไส้ได้อาหาร และฟื้นตัวเร็ว

 • เด็กให้กินนมแม่ต่อ หรือนมผสมที่ผสมนมผงลด ลงครึ่งหนึ่ง และผสมน้ำในปริมาณเท่าเดิม สลับกับ สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ โอ อาร์ เอส อีกครึ่งหนึ่งใน 4 ชั่วโมง

วิธีผสมผงน้ำตาลเกลือแร่ โอ อาร์ เอส

1. เทน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว จากขวดใส่ถ้วยแก้ว
2. ฉีกซองผงน้ำตาลเกลือแร่ โอ อาร์ เอส เทใส่ถ้วยแก้ว ให้หมดซอง
3.ใช้ช้อนคนให้ละลาย
4. เทน้ำจากแก้วที่ผสมแล้วใส่ขวดเดิม ใส่น้ำต้มสุก ให้ได้ประมาณ 1 ขวดน้ำปลา เขย่าให้เข้ากัน ดื่มตามขนาดและอายุที่ระบุข้างซอง ถ้าดื่มไม่หมดใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) ให้เททิ้ง ผสมใหม่

การทำผงน้ำตาลเกลือแร่ด้วยตนเอง

นำน้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ เกลือป่นครึ่งช้อนชา
ใส่แก้ว เทน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วใส่ลงในแก้วคน
น้ำตาลทราย และเกลือป่นให้เข้ากัน แล้วเทใส่ขวดเติมน้ำต้มสุกให้ได้ประมาณ 1 ขวดน้ำปลา (750 ซีซี)เขย่าให้เข้ากันดื่มได้ภายใน 1 วัน

การป้องกัน

1. ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนกิน อาหาร และหลังออกจากห้องส้วม
2. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม
3. ดื่มน้ำสะอาด ถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุด
4. กำจัดขยะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน
5. ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย