สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

โรคที่พบในวัยรุ่น

โรคอ้วน

ภาวะน้ำหนักเกินในปัจจุบันพบได้มากขึ้นจนจัดได้ว่ามีการระบาดไปทั่วโลก ส่วนใหญ่ไม่พบสาเหตุทางกาย แต่มักเกิดจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะเช่น รับประทานอาหารมากเกิน ออกกำลังหรือมีกิจวัตรที่ใช้พลังงานน้อย จากการสำรวจเด็กวัยเรียนจากการสุ่มตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าประมาณ 1 ใน 10 มีภาวะโภชนาการเกินหรือ โรคอ้วน โดยมีสาเหตุมาจากการ พันธุกรรม การเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อม ดู TV เล่น Internet และ game online โดยไม่มีการควบคุม ส่วนสาเหตุจากโรคต่างๆสามารถพบได้ว่าเป็นสาเหตุของการอ้วนได้ เช่น เป็นเนื้องอกในระบบประสาทส่วนกลาง pituitary หรือในต่อมไร้ท่อ หรือการใช้ยา steroid ซึ่งทำให้ระบบผลาญอาหารและพลังงานผิดปกติไป

โรคที่ตามมาจากภาวะโรคอ้วนมีหลายโรค เช่น เบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งในวัยรุ่นไทยสูงเกินกว่า 3 เท่า ในช่วง 5 ปีหลัง เป็นร้อยละ 17.9 ของวัยรุ่นทั้งหมด เกิดภาวะผิวหนังรอยทับตามข้อพับ ความผิดปกติของการหายใจโดยมีการหยุดหายใจเป็นช่วงระหว่างการนอนหลับ (sleep apnea) และทางด้านจิตใจ พบว่าคนอ้วนอาจมีภาวะซึมเศร้า และภูมิใจในตนเองน้อยลง

การรักษา

หากมีสาเหตุจากโรคใด เช่นเนื้องอกในระบบประสาท สามารถรักษาตามสาเหตุโรค ถ้าไม่พบสาเหตุ จะอยู่ที่ความตั้งใจของผู้ป่วย และความร่วมมือของครอบครัวโดยการควบคุมอาหาร การออกกำลัง ปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานในระหว่างวัน การใช้ยาลดความอ้วนอาจไม่คุ้มโดยกลับมาอ้วนได้อีก การพิจารณาประมาณพลังงานจากอาหารและการออกกำลังง่ายสามารถพิจารณาจากตัวอย่างได้ดังนี้ น้ำอัดลม 1 กระป๋อง กล้วยทอดสองชิ้น โดนัท 1 ชิ้น ทองหยิบ 1 ดอก เมื่อรับประทานแล้วหากต้องการให้เกิดการเผาผลาญให้หมด ต้องเดิน 20 นาที วิ่ง 10 นาที ซึ่งจะใช้พลังงาน 100 Kcal

สำหรับบทบาทของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นมีหลายส่วนเช่น โรงเรียนและสถานศึกษา ช่วยได้มากในเรื่องการจัดไม่ให้มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่หวานเกินไป การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และการสร้างเจตคติที่เหมาะสมเพื่อควบคุมพฤติกรรมการบริโภคของหวาน สำหรับพ่อแม่ สามารถจำกัดเวลากิจกรรมที่ใช้พลังน้อย เช่นการดู TV internet ทั้งนี้ต้องเป็นลักษณะของการเสริมแรงทางบวก การมีกิจกรรมร่วมกันในด้านกีฬา โดยชวนกันออกกำลังทั้งครอบครัว การออกกำลังนอกจากช่วยลดน้ำหนักแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการเติบโตใหม่ของเซลล์สมองซึ่งจะทำให้จิตใจสดชื่นด้วย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคซึมเศร้า
โรคอ้วน
โรคภูมิแพ้
โรคผิวหนัง
โรคกระเพาะ
สมาธิสั้นในวัยหนุ่มสาว-ผู้ใหญ่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย