สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

โรคที่พบในวัยรุ่น

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นโรคที่สามารถเป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่พบมากในวัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นนิยมมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน โดยที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ หลายคนเน้นทานยาคุมเพียงอย่างเดียว เพราะหวังป้องกันการตั้งครรภ์อย่างเดียว โดยอาจจะลืมไปว่าการทานยาคุมกำเนิดนั้น ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ก็จริง แต่ไม่อาจจะป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ จึงควรหันมาใช้ถุงยางอนามัย เพราะป้องกันได้ทั้งโรคและยังป้องกันการตั้งครรภ์ได้อีกด้วย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือกลุ่มโรคติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง โดยการร่วมเพศ การสัมผัสหรือการถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ สามารถแบ่งตามลักษณะอาการดังนี้

 • แผล ได้แก่ ซิฟิลิส แผลริมอ่อน เริมอวัยวะเพศ

 • ฝี ได้แก่ กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง แผลริมอ่อนที่มีผื่นแทรกซ้อน

 • หนอง ได้แก่ หนองในแท้ หนองในเทียม

 • อื่นๆ ได้แก่ หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก พยาธิช่องคลอด เชื้อราในช่องคลอด โลน หิด

อาการของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • ปัสสาวะขัด ตกขาวบ่อย

 • มีผื่น แผลหรือตุ่มน้ำที่อวัยวะเพศหรือทวารหนัก

 • มีหนองหรือน้ำหลั่งจากช่องคลอดหรือท่อปัสสาวะ

 • มีอาการคันหรือปวดบริเวณทวาร ปวดเวลามีเพศสัมพันธ์

 • มีอาการแดงและปวดบริเวณอวัยวะเพศ ปวดท้องหรือปวดช่องเชิงกราน

การป้องกันรักษา

 • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์

 • ไม่สำส่อนทางเพศ

 • หากมีพฤติกรรมเสี่ยงหรืออาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์และพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคซึมเศร้า
โรคอ้วน
โรคภูมิแพ้
โรคผิวหนัง
โรคกระเพาะ
สมาธิสั้นในวัยหนุ่มสาว-ผู้ใหญ่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์