วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มลพิษทางอากาศ

องค์ประกอบบรรยากาศ

บรรยากาศมีความหนาแน่นประมาณ 300 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก ประกอบด้วยส่วนผสมของก๊าซชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ก๊าซไนโตรเจน (N2)ในอัตราส่วนร้อยละ 78 ออกซิเจน (O2)ในอัตราส่วนร้อยละ 21 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)ในอัตราส่วนร้อยละ 0.03 โดยประมาณ รวมกับก๊าซเฉื่อยและสารชนิดอื่น ๆ เช่น ไอน้ำ และสิ่งเจือปนทั้งที่เป็นอินทรีย์วัตถุและอนินทรีย์วัตถุ เช่น จุลินทรีย์ ฝุ่น ละออง ควัน ไอระเหย เป็นต้น

 

มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ที่บริเวณพื้นผิวโลก หรือบริเวณก้นบึ้งของมหาสมุทร แห่งอากาศ ซึ่งมีความหนาแน่นที่สุด ถ้าหากเราขึ้นไปกับบอลลูนโดยเริ่มต้นจากระดับผิวดิน เราจะพบว่าอากาศมีความหนาแน่นลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว และมีความกดอากาศแตกต่างกันมากในแต่ละระดับความสูง เช่น เมื่ออยู่ที่ระดับความสูง 18 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเล ความกดอากาศจะลดลงเหลือเพียง 1 ใน 10 ของความกดที่ระดับน้ำทะเลเท่านั้น

องค์ประกอบบรรยากาศ
ชั้นบรรยากาศ
มลพิษทางอากาศ (Air Pollutions)
ฝุ่นละออง เขม่า ควัน
สารตะกั่ว (Pb)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ไฮโดรคาร์บอน (HC)
สารกรดในบรรยากาศ (ฝนกรด หรือ acid rain)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย