วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มลพิษทางอากาศ

สารตะกั่ว (Pb)

ตะกั่ว เป็นโลหะหนัก สีเงิน ทนต่อการสึกกร่อนและมีความอ่อนตัวสามารถทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์มาตั้งแต่โบราณ เช่น ชาวโรมันใช้ตะกั่วทำท่อประปา และภาชนะใส่น้ำดื่ม แต่ตะกั่วก็มีพิษร้ายแรง นักประวัติศาสตร์บางคนกล่าวว่า สาเหตุหนึ่งของการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันอันใหญ่โตเกิดจากประชาชนดื่มน้ำที่ปนเปื้อนสารตะกั่วเข้าไปสะสมในปริมาณที่มากจนเป็นพิษต่อระบบประสาท

ปัจจุบันนยังมีการใช้ตะกั่วในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น เป็นส่วนผสมของสี เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การบิน และมากที่สุดในการทำแบตเตอรี

สัดส่วนการใช้ตะกั่วในโลกปัจจุบัน ยังคงทยอยเพิ่มขึ้น โดยปริมาณสัดส่วนการใช้ตะกั่วของโลกปัจจุบันมีมากว่า 6 ล้านตันต่อปี เป็นการใช้จากทวีปเอเชียประมาณ 2 ล้านตันต่อปี

 

ถึงแม้ว่าครั้งนึงตะกั่วเคยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มออกเทนของน้ำมันเบนซิน แต่ได้ถูกยกเลิกในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ.2539 ทำให้แนวโน้มปริมาณสารตะกั่วริมถนนมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีค่าต่ำกว่าระดับมาตรฐาน

อย่างไรก็ดีการเพิ่มขึ้นของการใช้ตะกั่วในโลกปัจจุบันกลับไปส่งผลกระทบต่อมลพิษสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาการปนเปื้อนของตะกั่วในที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลองตอนบน ที่เกิดจากการรั่วไหลของสายแร่เป็นต้น ดังนั้นการตรวจสอบติดตามมลภาวะที่เกิดจากตะกั่วจึงยังคงต้องมีต่อไป ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาประเทศที่ยังมีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

องค์ประกอบบรรยากาศ
ชั้นบรรยากาศ
มลพิษทางอากาศ (Air Pollutions)
ฝุ่นละออง เขม่า ควัน
สารตะกั่ว (Pb)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ไฮโดรคาร์บอน (HC)
สารกรดในบรรยากาศ (ฝนกรด หรือ acid rain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ