วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มลพิษทางอากาศ

ไฮโดรคาร์บอน (HC)

          ไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบอินทรีย์ ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนและคาร์บอน หรือถ่านไฮโดรคาร์บอน เป็นองค์ประกอบหลักของเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ในพืชและสัตว์ก็มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนบางชนิดด้วย เมื่อเรานำเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินมาใช้ ตลอดจนการเผาฟืนหรือมูลสัตว์เป็นเชื้อเพลิง ก็จะปลดปล่อยไฮโดรคาร์บอนออกมาด้วย นอกจากนี้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเหลวที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ก็มีก๊าซระเหยจากถังเก็บน้ำมัน น้ำมันคาบูเรเตอร์ ห้องพักไอดี หรือในช่วงเติมน้ำมัน และก่อนเตาแก๊ซจะติดไฟ เหล่านี้ก็จะมีไฮโดรคาร์บอนจำนวนหนึ่ง ระเหยเข้าสู่บรรยากาศด้วยสาเหตุดังกล่าว

 

ไฮโดรคาร์บอนที่เข้าสู่บรรยากาศอันเนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ หรือการระเหยก็ดี ไม่ได้เป็นอันตรายโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพ แต่จะเกิดผลร้ายเมื่อก๊าซนี้ไปทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งเรียกว่า ปฏิกิริยาโฟโตเคมีคัล หรือปรากฏการณ์หมอกพิษ (Photochemical Smog) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดจากแสงเป็นตัวกระตุ้น ทำให้เกิดสารพิษขึ้นหลายชนิด เช่นโอโซน สารกลุ่มอัลดีไฮด์ และคีโตน เป็นต้น สารเหล่านี้เมื่อรวมตัวกับหมอกหรือควันก็จะกลายเป็นหมอกควันพิษ ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมหรือตามเมืองใหญ่ ๆ ที่มีการจราจรหนาแน่น ทำให้มีผู้คนเจ็บป่วย ล้มตาย เช่น ลอสแองเจลิสในสหรัฐอเมริกา เมลเบิร์นในประเทศออสเตรเลีย และที่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตนับพันคน ได้แก่ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเกิดปรากฏการณ์หมอกพิษขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงตอนบ่ายที่ควันพิษสะสมไว้มากที่สุด ใครที่ขึ้นไปบนตึกสูงแล้วมองทิวทัศน์ของกรุงเทพ ฯ จะเห็นว่ามหานครนี้เป็นเมืองในหมอก

องค์ประกอบบรรยากาศ
ชั้นบรรยากาศ
มลพิษทางอากาศ (Air Pollutions)
ฝุ่นละออง เขม่า ควัน
สารตะกั่ว (Pb)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ไฮโดรคาร์บอน (HC)
สารกรดในบรรยากาศ (ฝนกรด หรือ acid rain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ