Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มลพิษทางอากาศ

       บรรยากาศ คือ ชั้นของก๊าซต่าง ๆ ที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก มีความสูงถึง 2,000 กิโลเมตร นับจากผิวโลกขึ้นไป ทำหน้าที่สำคัญหลายอย่าง คือเป็นแหล่งให้และรักษาสมดุลย์ของออกซิเจนที่สำคัญ เป็นฉนวนป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลต อินฟราเรด และแกมม่า เป็นตัวกลางกระจายแสง เสียง ความร้อย ความชื้น ถ่ายเทพลังงาน และควบคุมฤดูกาลต่าง ๆ บรรยากาศจึงมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลกนี้

การกระทำใด ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนผิวโลกและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศจะส่งผลโดยตรงต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ การเผาเชื้อเพลิงใด ๆ การหายใจของสิ่งมีชีวิต และแม้กระทั้งการเจริญเติบโตของพืชผักทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใด ๆ จึงล้วนมีความเกี่ยวข้องกับอากาศที่ห่อหุ้มตัวเราและโลกอยู่เสมอ

 

บรรยากาศที่ห่อหุ้มเราอยู่นี้มีคุณสมบัติที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้รอบโลก และมีการผสมกันตลอดเวลา เพื่อให้บรรยากาศทั่วโลกมีความเข้มข้นของมลสารต่าง ๆ ในปริมาณที่เท่ากัน จึงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะมาจากน้ำมือของมนุษย์ เช่น อุบัติภัยเชอร์นาบิล ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าปรมาณูระเบิดขึ้นในปี พ.ศ. 2529 หรืออุบัติภัยจากธรรมชาติ เช่น การระเปิดของภูเขาไฟกระกะตัว ฯลฯ นั้น จะส่งผลให้ฝุ่นนิวเคลียร์และเถ้าภูเขาไฟล่องลอยในอากาศครอบคลุมไปทั่วโลก และตกลงมา ณ ที่ต่าง ๆ ในที่สุด ซึ่งมีผลโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่บนโลก และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจว่า บรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน อันเกิดจากอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งเข้ามากระแทกพื้นผิวโลกนี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์ที่มีอยู่ทั่วโลกสูญพันธุ์ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่

บรรยากาศที่ประกอบด้วยมลสารต่าง ๆ มากมายนี้นั้น เคลื่อนที่ตลอดเวลามีก๊าซต่าง ๆ มากมายที่มีค่าความเร็วสูงมากอยู่ในโลกนี้ แต่ก๊าซเหล่านี้ไม่สามารถหนีพ้นไปจากโลกได้ตัวอย่างเช่น ความเร็วของโมเลกุลออกซิเจนมีค่า 3,500 เมตรต่อวินาที ก็ยังไม่มากไปกว่าความเร็วหนีพ้นที่มีค่า 11,000 เมตรต่อวินาที มิฉะนั้นจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้อยู่แต่ในโลก จึงกล่าวได้ว่าโลกมีบรรยากาศอันหนาแน่นห่อหุ้มอยู่ (สัตยา, 2526)

องค์ประกอบบรรยากาศ
ชั้นบรรยากาศ
มลพิษทางอากาศ (Air Pollutions)
ฝุ่นละออง เขม่า ควัน
สารตะกั่ว (Pb)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ไฮโดรคาร์บอน (HC)
สารกรดในบรรยากาศ (ฝนกรด หรือ acid rain)

เอกสารอ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com