สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม

ค.ศ. 1607 สหราชอาณาจักร ได้ส่งคนที่ไม่มีงานทำ มาตั้งอาณานิคมใหม่ตามชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค เนื่องจาก

  • ความรู้สึกชาตินิยม ต้องการขยายอำนาจไปยังถิ่นแดนโพ้นทะเล
  • ความยากจนในสหราชอาณาจักรและคนไม่มีงานทำ
  • เกิดความวุ่นวายในสหราชอาณาจักรในวงการศาสนาและการเมือง

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- center_2559 -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2716469986870548"
data-ad-slot="8796964454"
data-ad-format="auto"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

พวกโปรแทสแทนส์ มีความคิดเห็นขัดแย้งกับรัฐบาล และพวกพิวริแทน (Puritan) ปลงพระชนม์เจ้าอรัลที่ 1 และหนีมาอยู่ที่รัฐ มลรัฐเวอร์จิเนีย และบริเวณนิวอิงแลนด์ (New England) บริเวณตอนบนของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

แนวความคิดของพวกพิวริแทนในมลรัฐนิวอิงแลนด์ เป็นวัฒนธรรมทาง การเมืองของสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบัน

  • ระบบสังคมของสหราชอาณาจักรในศตวรรษที่ 17 มีลักษณะแบ่ง ชั้นวรรณะมีที่ดินขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรและศาสนาที่มั่นคง
  • หลักคำสั่งสอนของจอห์น คาลวิน ( John Calvin)
  • สภาวะแวดล้อมของนิวอิงแลนด์

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

นี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ และขอบคุณเหล่าท่านจอมยุทธทั้งหลาย ที่เคยแวะเวียนมาหยิบยื่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองอันหลากหลายไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกัน แม้จะไม่มีวันนั้นอีกแล้วก็ตาม...
ห้องร้อยบุปผา ชุมนุมจอมยุทธ

สติ๊กเกอร์ไลน์