Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา

หล่อหลอมจากประสบการณ์อันหลากหลายของผู้น้ำทางการเมือง มาจากประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และลักษณะภูมิประเทศ

แนวคิดหลัก 2 ประการ คือ

ความคิดอันเป็นพื้นฐานของระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกา

มาจากพวกพิวริเทนที่อพยพมาอยู่ที่นิวอิงแลนด์ แนวคิดจากบรรพบุรุษ เช่น จอห์น อดัมส์ , โธมัส เจฟเพอร์สิน และอเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน

ระบบสหพันธรัฐ

เป็นระบบที่สร้างความสัมพันธ์ในการใช้อำนาจรัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ การประสานความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่ยากจนกับมลรัฐที่มั่นคง เป็นการแสดงการปฏิรูปการเมือง เพราะรัฐบาลกลางไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ รัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนดนโยบายทางด้านการเงิน, การทหาร และการต่างประเทศ รัฐบาลมลรัฐกำหนดนโยบายทางสังคม และเศรษฐกิจได้ด้วยตนเอง เช่น การศึกษา , การคมนาคม และสวัสดิการต่างๆ

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา

ประกอบด้วยแนวคิด 2 แนวทาง คือ

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com