ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

อาณาจักรอยุธยากับกลุ่มประเทศอาเซียน

ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเวียดนาม

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามนอกเหนือไปจากการค้าขายกันตามปกติแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะเป็นเรื่องของการแข่งขันกันมีอิทธิพลในเขมร แต่บางครั้งก็เป็นมิตรไมตรีกัน ดังเช่น อยุธยาได้ผูกมิตรกับกษัตริย์ราชวงศ์ตรินห์ที่เมืองฮานอย เพื่อต่อต้านราชวงศ์เหงียนซึ่งมีอำนาจอยู่ที่เมืองเว้ เมื่อเวียดนามรบกันเองไทยสามารถขยายอิทธิพลและมีอำนาจในเขมรได้อย่างสะดวก แต่เมื่อเวียดนามรวมกำลังกันได้ก็จะขยายอำนาจเข้าไปในเขมร ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับไทยบางครั้งถึงขั้นทำสงคราม เหตุการณ์ในลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นหลายครั้งในสมัยอยุธยา

ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับล้านช้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับพม่า
ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับมอญ
ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเขมร
ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเวียดนาม
ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับหัวเมืองมลายู

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย