ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา

พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (2515) ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับอยุธยาว่าในศักราช 925 (พ.ศ. 2106) พระยาตานีศรีสุลต่านได้เข้ามา ช่วยอยุธยารบกับพม่า และกลับไปเป็นขบถพระยาตานีคุมชาวตานีบุกเข้าไปในพระราชวังได้เอา ช้างเผือกมาขี่ยืนอยู่ที่ท้องสนามและช้างออกไปทางตะแลงแกง ตอนนั้นข่าวขบถคงรู้กันทั่วไป ชาวพระนครก็เอาพรวนมาขึงไว้เข้าต่อรบด้วย ชาวตานีตายลงเกลื่อนกลาด แล้วพระยาตานีได้ ลงสำเภาหนีรอดออกไปได้

ในช่วงเวลานั้น อยุธยายังคงติดพันศึกกับพม่าจึงยังไม่ได้จัดทัพลงไปปราบปรามเมือง ปัตตานีประกอบกับปัตตานีถูกปาเล็มบังรุกรานและบางครั้งก็เกิดความขัดแย้งทางการค้ากับ รัฐอื่น รวมทั้งมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังเข้ามาแทรกแซงการค้าและการปกครองอยู่ในเวลานั้น ทำให้ปัตตานีต้องการมิตรภาพมากกว่าศัตรูดังปรากฏเรื่องราวระหว่างปัตตานีกับอยุธยา ว่าปัตตานี เข้ามาอยู่ใต้อำนาจของอยุธยาเช่นเดิม ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2127 จนตลอด สมัยอาณาจักรอยุธยา

 

ในบันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 ได้กล่าวถึงการค้าของสยามกับนานาประเทศ และได้กล่าวถึงเรื่องราวต่อมาของเมืองปัตตานี ในช่วงปี พ.ศ. 2165 สมัยราชินีบีรูซึ่งรวบรวม

จากบันทึกของบริษัทอิสต์อินเดียของอังกฤษ ข้อความตอนหนึ่งระบุว่า

“ปัตตานีเป็นอาณาจักรโบราณ แต่โดยปกติจะต้องถวายเครื่องราชบรรณาการแก่ พระเจ้ากรุงสยาม ในขณะนั้นมีสตรีผู้หนึ่งเป็นผู้ครองนคร สตรีผู้นั้นเป็นราชธิดาของผู้ครองเมืองปัตตานี องค์ก่อน ผู้ครองปัตตานีได้ถึงแก่พิราลัยได้ประมาณ 30 ปีมาแล้ว แม้ว่าผู้ครองนครจะเป็นสตรี ก็ตามแต่ก็สามารถปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินชาวต่างประเทศที่เข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารอยู่ เย็นเป็นสุขทั่วกัน การค้าที่ปัตตานีนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ ที่ปัตตานีไม่มีการผลิตสินค้าขึ้นเอง ของทุกอย่างนำมาจากที่อื่นทั้งสิ้น เนื่องจากที่ดังกล่าวอยู่ในทำเลดีจึงมีเรือแวะจอดไปมาจากเมือง ท่าต่าง ๆ อยู่เป็นอันมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีสินค้าเป็นจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาที่มากที่สุด ได้แก่ เครื่องถ้วยชามจากจีน เพราะระยะทางจากเมืองจีนถึงปัตตานีไม่ไกลมากนัก”

<<< ย้อนกลับ || อ่านต่อหน้า 5 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย