ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา

การสงครามระหว่างปัตตานีกับสงขลาในช่วงเวลาดังกล่าว ปรากฏในบันทึกของพ่อค้า ชาวอังกฤษในปี พ.ศ. 2214 ตอนหนึ่งว่า

“การศึกระหว่างรายาแห่งปัตตานีกับเจ้าเมืองสงขลา ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าพระเจ้ากรุงสยาม จะได้จัดส่งคณะทูตไปเจรจาไกล่เกลี่ยให้คืนดีกัน เมืองทั้งสองเกี่ยวข้องกับพระองค์อยู่เป็นอันมาก ในการขนส่งสินค้าจำพวกผ้าหรือช้างลงมาได้โดยปลอดภัย รายาปัตตานีไม่ประสงค์จะสงบศึก เพราะเชื่อมั่นว่าตนมีไพร่พลมากแต่สงขลาก็ไม่ประสงค์จะสงบศึกเช่นกัน เมืองสงขลามีไพร่พล ไม่ถึงหนึ่งในสี่ของเมืองปัตตานีแต่เป็นไพร่พลที่มีพลกำลังเข้มแข็ง ชำนาญยุทธวิธีการรบ และการใช้ปืนไฟ ทั้งปืนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก” เมืองสงขลาในเวลานั้น มีการค้ามากและ ได้พัฒนาขึ้นมาจนอาจเทียบเท่ากับปัตตานีทำให้การสู้รบยืดเยื้อจนถึงปี พ.ศ. 2221 ก็ยังไม่อาจเอาชนะกันได้

ขณะที่ปัตตานีกับสงขลาขัดแย้งทำสงครามกันอยู่นั้น ความสัมพันธ์กับอยุธยาก็ขาดหายไป กล่าวคือ หลังจากสงครามระหว่างอยุธยากับปัตตานี ในปี พ.ศ. 2177 สมัยพระเจ้าปราสาททองแล้ว เรื่องราวเกี่ยวกับปัตตานีไม่ปรากฏในพงศาวดารสยาม แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีชาวต่างประเทศ เข้ามาค้าขายที่ปัตตานีมาก และได้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้มากมาย รวมทั้งเอกสารท้องถิ่นที่ เป็นตำนานเมืองและเอสารภาษามลายูอักษรยาวีปรากฎอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้แหล่งข้อมูลทั้ง สองเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นเรื่องราวของเมืองปัตตานีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23 ได้เป็น อย่างดีในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่ปัตตานีได้เจริญรุ่งเรืองสูงสุดจนเป็นศูนย์กลาง การค้าขายระดับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีราชาปกครองต่อเนื่องกว่า 3 ศตวรรษเมืองปัตตานีในยุคนั้นมี พลเมืองมาก ทั้งชาวจีน ชาวสยาม ชาวมลายู รวมทั้งชาวต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ ส่วนชาวอาหรับ และ เปอร์เซีย ซึ่งได้เข้ามาค้าขายต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน บางคนกลายเป็นพลเมืองของปัตตานีไปในที่สุด เรื่องราวเกี่ยวกับปัตตานีได้ปรากฎในพงศาวดาร สยามอีกครั้ง

ในช่วงปี พ.ศ. 2311 ในสมัยธนบุรี เมื่อพระเจ้าตากนำกองทัพลงไปปราบเจ้าเมือง นครศรีธรรมราช ทำให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชต้องหลบหนีไปอยู่ที่เมืองปัตตานี เหตุการณ์ครั้ง นั้นปรากฏในพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (2507) ว่า พระยาตานีได้ส่งตัวเจ้าเมือง นครศรีธรรมราช คืนให้กองทัพสยาม เมื่อถึงปี พ.ศ. 2320 ก็ปรากฎว่าปัตตานีกระด้างกระเดื่อง ต่อนครศรีธรรมราช เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจะขอยกทัพไปตี แต่พระเจ้ากรุงธนบุรีขอให้หมด ราชการศึกทางเหนือเสียก่อน

<<< ย้อนกลับ ||

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย