Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

การเล่นการพนันตามบัญชี ก.

1. การเล่นหวย ก. ข.
2. การเล่นโปปั่น
3. การเล่นโปกำ
4. การเล่นโปถั่ว หรือกำถั่ว
5. การเล่นแปดเก้า
6. การเล่นจับยี่กี
7. การเล่นต่อแต้ม
8. การเล่นเบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง
9. การเล่นไพ่สามใบ
10. การเล่นไม้สามอัน
11. การเล่นช้างงา หรือป๊อก
12. การเล่นไม้ดำไม้แดง
     หรือปลาดำปลาแดง หรืออีดำอีแดง
13. การเล่นอีโปงครอบ
14. การเล่นกำตัด
15. การเล่นไม้หมุน หรือล้อหมุนทุกๆ อย่าง
16. การเล่นหัวโต หรือทายภาพ
17. การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์
18. การเล่นบิลเลียดรู ตีผี
19. การเล่นโยนจิ่ม หรือทอยเส้น
20. การเล่นสี่เหงาลัก
21. การเล่นขลุกขลิก
22. การเล่นน้ำเต้า
23. การเล่นไฮโลว์
24. การเล่นอีก้อย
25. การเล่นปั่นแปะ
26. การเล่นอีโปงซัด
27. การเล่นบาการา
28. การเล่นสล๊อทแมชีน

10. การเล่นไม้สามอัน

อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ไม้รูปสี่เหลี่ยมลักษณะแบนยาว (ขอบบางตามต้องการ ข้อสำคัญต้องกะทัดรัดและเหมือนกันมากที่สุด) กว้างยาวประมาณ 1 x 4 นิ้ว จำนวน 3 อัน เอาไม้อันหนึ่งเจาะรู เอาด้ายร้อยผูกปลายด้านหนึ่งไว้

วิธีเล่น

  1. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะรวบไม้ทั้ง 3 อัน โดยด้านมีด้ายกำไว้กับมือ
  2. ผู้เล่นจะวางเดิมพันก่อนจับไม้อันหนึ่งขึ้น
  3. ผู้เล่นที่จับได้อันที่ผูกด้ายถือเป็นชนะได้สินพนัน 1 เท่า ถ้าจับถูกอันอื่นเจ้ามือกิน โดยการเล่นอาจมีผู้เล่น 1 – 2 คน (นิยม 1 คน) และอาจมีผู้ถือท้ายด้วย

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com