สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

1. การเล่นต่างๆ ที่ให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกัน
2. การเล่นวิ่งวัวคน
3. การเล่นชกมวย มวยปล้ำ
4. การเล่นแข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
5. การเล่นชี้รูป
6. การเล่นโยนห่วง
7. การเล่นโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆ
8. การเล่นตกเบ็ด
9. การเล่นจับสลากโดยวิธีใดๆ
10. การเล่นยิงเป้า
11. การเล่นปาหน้าคน ปาสัตว์หรือสิ่งของ
12. การเล่นเต๋าข้ามด่าน
13. การเล่นหมากแกว
14. การเล่นหมากหัวแดง
15. การเล่นบิงโก
16. การเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ
17. การเล่นโตแตไลเซเตอร์
18. การเล่นสวีป
19. การเล่นบุ๊กเมกิง
20. การขายสลากต่างประเทศ
21. การเล่นไพ่ต่างๆ
22. การเล่นดวด
23. การเล่นบิลเลียด
24. การเล่นข้องอ้อย
25. การเล่นสะบ้าทอย
26. การเล่นสะบ้าชุด
27. การเล่นฟุตบอลโต๊ะ
28. การเล่นเครื่องเล่นไฟฟ้า จักรกล หรือสปริง

การเล่นการพนันตามบัญชี ข.

23. การเล่นบิลเลียด

อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้โต๊ะบิลเลียดซึ่งมีอยู่ 6 หลุม ลูกบิลเลียดสีขาวมีจุด 1 ลูก ลูกบิลเลียดสีขาวล้วน 1 ลูก และลูกสีแดงอีก 1 ลูก รวมเป็น 3 ลูก อีกทั้งไม้คิวสำหรับใช้แทงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับผู้เล่น

วิธีเล่น

  1. ผู้เล่นจะถือลูกขาวจุดและลูกขาวล้วนไว้คนละหนึ่งลูก โดยฝ่ายที่ถือลูกขาวจุดจะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน แล้วแทงไปจนกว่าจะหมดไม้ (แทงไม้ไหนไม่ได้แต้มถือว่าหมดไม้) ต่อมาให้ฝ่ายที่ถือลูกขาวล้วนเริ่มแทงนับแต้มได้บ้าง ผลัดกันแทงจนกว่าฝ่ายใดจะได้แต้มเกมก่อนกัน ฝ่ายใดชนะก็ได้สินพนันที่วางไว้ไป
  2. การนับแต้มถือลูกตบหรือลูกเปลี่ยน ตบหรือเปลี่ยนแดงได้ 3 แต้ม แทงแคนนอน ตบหรือเปลี่ยนขาวได้ 2 แต้ม แทงมิสต์หรือผิดเสีย 1 แต้ม ถ้ามิสต์หรือผิดทำให้ลูกที่แทงลงหลุมหรือตกโต๊ะเสีย 3 แต้ม แทงฟาว์ลเสีย 1 แต้ม และแต้มเสียต้องลบออกในไม้นั้นด้วย
  3. การเล่นจะเล่นกันเป็นเกม ซึ่งแล้วแต่ผู้เล่นจะตกลงกัน เช่น จะเล่นเกมสั้นหรือเกมยาว จะเล่นกันกี่แต้มถึงจะเป็นฝ่ายชนะ หรือจะพนันกันเกมละเท่าใดก็เอาสินพนันมารวมกันไว้ฝ่ายใดชนะก็ได้ทั้งหมด

-----------------------------------------------------------------------------

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย