เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พลังงานกับคุณภาพชีวิต

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจากการใช้จักรยานยนต์

การขับขี่รถจักรยานยนต์ จำเป็นจะต้องมีความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ประหยัดพลังงานด้วยตัวเอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อประสบอุบัติเหตุ การขับขี่อย่างปลอดภัย นอกจากนี้การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นมากที่ผู้ขับขี่จะต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม มีวิธีการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจากการใช้จักรยานยนต์ ดังนี้

 1. ไม่ควรอุ่นเครื่องรถจักรยานยนต์ ก่อนออกเดินทางนานเกิน 10 นาที เนื่องจาก จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันโดยไม่จำเป็น
 2. ไม่ควรติดเครื่องระหว่างจอดรถ ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันโดยไม่จำเป็นและ เกิดไอเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 3. ขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอด้วยอัตราความเร็วคงที่ที่เหมาะสมประมาณ 40 กม./ ชม
 4. หลีกเลี่ยงการใช้เบรคโดยไม่จำเป็น การขับขี่และเร่งเครื่องแบบกระชากในการจราจรที่ติดขัดจะทำให้ต้องเหยียบเบรคบ่อย ๆ ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น
 5. ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่ไม่จำเป็นเพราะนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าที่ควรด้วย
 6. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนมาตรฐานที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์
 7. วางแผนเดินทางก่อนติดเครื่องยนต์ ซึ่งก่อนการเดินทางควรมีการวางแผนล่วงหน้า เลือกทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุดช่วยให้ประหยัดทั้งน้ำมันและเวลา
 8. ไม่ควรเร่งเครื่องอย่างแรงขณะออก รถ แต่ยังปล่อยคลัทช์ไม่สุดหรือเมื่อเข้าเกียร์เสร็จแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยคลัทช์จะทำให้คลัทช์สึกหรอเร็วและสิ้นเปลืองน้ำมัน
 9. ควรออกรถจักรยานยนต์แบบนุ่ม ๆ เพราะถ้าออกรถจักรยานยนต์แบบกระชากแรง ๆ จะสูญเสียน้ำมันมากกว่าและการออก รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง เลี้ยวอย่างรวดเร็ว เบรคอย่างกระทันหันจะทำให้ผ้าเบรกเครื่องยนต์และยางสึกหรอเร็วขึ้น
 10. ไม่ควรเร่งเครื่องเล่น ๆ หรือบิดคันเร่งเครื่องโดยไม่จำเป็นทั้งขณะที่จอดรถ เปลี่ยนเกียร์หรือก่อนดับเครื่องเพราะเป็นการสูญเสียน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์
 11. ควรเดินทางไปด้วยกันถ้าไปในเส้นทางเดียวกัน เพื่อลดการใช้รถทำให้การจราจรดีขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางลดลง อากาศบนถนนดีขึ้นที่จอดรถมีเพียงพอเป็นการประหยัดน้ำมันและช่วยให้การบำรุงรักษารถลดลงด้วย
 12. ไม่ดัดแปลงสภาพรถให้ผิดไปจากมาตรฐานของโรงงานผลิต เนื่องจากโรงงาน ที่ผลิตได้ออกแบบและทดสอบให้เครื่องยนต์ มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดอยู่แล้ว
 13. เลือกใช้เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ เพราะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันน้อยกว่าประหยัดกว่า อีกทั้งยังเผาไหม้สมบูรณ์ช่วยลดมลภาวะในอากาศ ประหยัดค่าบำรุงรักษาและเครื่องยนต์ยังทนทานกว่า
 14. ควรนำรถเข้าตรวจเช็คโดยช่างผู้ชำนาญการที่ศูนย์บริการอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดในตารางบำรุงรักษาและเลือกใช้อะไหล่ที่เหมาะกับรถ เพื่อให้เครื่องยนต์มีสภาพการทำงานที่ดีช่วยให้ประหยัดน้ำมัน
 15. ตรวจเช็คสภาพยางและเติมลมยางให้มีแรงดันลมยางถูกต้องตามกำหนด ลมยางที่อ่อนเกินไปจะทำให้เครื่องยนต์เกิดแรงเสียดทานที่ล้อมากทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น
 16. ใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วของรถตามที่แนะนำในคู่มือการใช้รถ การใช้เกียร์ต่ำที่ความเร็วสูงจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานที่รอบสูงเกินความจำเป็นอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหาย
 17. ตรวจเช็คทำความสะอาดไส้กรอง อากาศเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าห้องเผาไหม้ ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่าง ๆ ทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น
 18. ควรปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ให้ได้ระดับมาตรฐานและคงที่ไม่ให้รอบเดินเบาสูงจนเกินไปรวมทั้งเกิดความเหมาะสมของอัตราส่วนของอากาศและน้ำมันทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันและลดมลพิษในอากาศ
 19. ตรวจเช็คปรับตั้งโซ่ขับล้อไม่ให้หย่อนเกินไปเพราะถ้าโซ่หย่อนจะทำให้เปลืองน้ำมันในการขับเคลื่อนมากขึ้นเกิดเสียงดังและทำให้โซ่และชิ้นส่วนขับเคลื่อนเสียหายเร็วขึ้น

การใช้รถยนต์

ในการขับรถยนต์อย่างถูกวิธีจะช่วยให้ท่านประหยัดและลดภาระค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังจะเป็นการรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับวิธีการใช้รถยนต์ ให้ประหยัดน้ำมันมีดังนี้

 1. อย่าขับรถเร็ว การขับรถเร็วในการใช้รถทางไกล จะทำให้เปลืองน้ำมันมากขึ้นทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็นในกรณีที่ท่านขับรถที่มีความเร็ว 80 กม./ชม. ท่านจะประหยัดน้ำมันได้ถึงร้อยละ 10-15
 2. อย่าออกรถเร็วแบบรถแข่งการออกรถเร็วอย่างรุนแรงและรวดเร็วจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ก็สึกหรอมากเช่นกัน
 3. ใช้ความเร็วสม่ำเสมอ
 4. คาดการณ์ล่วงหน้าขณะขับรถเมื่อใกล้ทางแยกหรือทางม้าลายต่างๆ ควรจะชะลอความเร็วแต่เนิ่น ๆ ไม่ใช่เมื่อใกล้แล้วจึงค่อยลดความเร็ว
 5. กำหนดการใช้รถยนต์ในแต่ละวันเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวใช้รถในคราวเดียวกัน เพราะการใช้รถหลายเที่ยวทำให้เปลืองน้ำมัน
 6. มีจุดหมายในการเดินทางการใช้รถจะต้องมีแผนการเดินทางว่าจะไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้น ไม่ใช่ขับไปโดยไร้จุดหมาย
 7. ดับเครื่องทุกครั้งที่จอดรถรอหากต้องรอประมาณ 3-4 นาทีขึ้นไปก็ควรดับเครื่อง นอกจากประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วยังถนอมเครื่องไม่ให้ร้อนจัดอีกด้วย
 8. การอุ่นเครื่องยนต์ในตอนเช้าควรอุ่นเครื่องประมาณ 1-2นาที ก่อนที่จะใช้รถเพื่อให้เครื่องยนต์พร้อมที่จะทำงานในวันนั้น การอุ่นเครื่องจะทำให้ระบบหล่อลื่นทำงานดีขึ้นถ้าออกรถอย่างนิ่มนวลไม่รุนแรงก็ไม่ต้องอุ่นเครื่องก็ได้
 9. ควรใช้เครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็นการใช้เครื่องปรับอากาศทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นและจะมีความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 10 เปอร์เซ็นต์และน้ำมันที่เผาไหม้ไม่หมดซึ่งอาจหลงเหลืออยู่ในกระบอกสูบจะเป็นตัวการทำให้เครื่องยนต์สึกหรออีกด้วย
 10. ตรวจวัดลมยางอยู่เสมอควรเติมลมยางให้ได้ตามกำหนดมาตรฐาน ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเพราะถ้าลมยางอ่อนเกินไป จะทำให้หน้ายางมีความเสียดสีมาก ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากเช่นกันถ้าเติมลมยางแข็งเกินไปจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่ คือจะทำให้หน้ายางเสียดสีกับพื้นถนนน้อยเกินไปทำให้เกาะถนน หรืออาจทำให้ยางเกิดระเบิดได้หากได้รับการสะเทือนมากเวลาขับบนถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
 11. ตรวจเช็คและตั้งเครื่องยนต์ตามกำหนดต้องตรวจสภาพของรถเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆให้อยู่ตามมาตรฐานที่กำหนดมาให้ เพราะถ้าอุปกรณ์ต่างๆ ของรถได้ตามมาตรฐาน การใช้น้ำมันก็จะน้อยกว่าสภาพรถที่ไม่ได้อยู่ตามมาตรฐาน
 12. หมั่นตรวจไส้กรองเสมอไส้กรองเป็นส่วนสำคัญในการที่จะถ่ายเทอากาศเข้าไปทำปฏิกิริยาภายในเครื่องถ้าชำรุดหรืออุดตันจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักกว่าปกติและจะสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น
 13. อย่าบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดรถยนต์ในแต่ละคันจะมีอัตราการบรรทุกบอกไว้ ถ้าบรรทุกน้ำหนักเกินจะทำให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้น และมีการสึกหรอสูงกว่าปกติ
 14. อย่าลืมปลดเบรกมือถ้าในรถยนต์รุ่นเก่าเมื่อปลดเบรกมือรถยนต์ก็วิ่งออกไปได้แต่จะมีความฝืดมากกว่าปกติ ถ้าขับไปเรื่อยๆ จะทำให้เบรกเสียได้และสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น
 15. อย่าลากเกียร์โดยไม่จำเป็นควรเปลี่ยนเกียร์ตามจังหวะและรอบความเร็วในการใช้งานนั้น เพราะการลากเกียร์นานๆ จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนัก กินน้ำมันมากขึ้น
 16. เลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสม การใช้น้ำมันหล่อลื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตให้มา และการเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาการใช้งานจะช่วยถนอมเครื่องยนต์ได้มาก
 17. อย่าบรรทุกสิ่งของบนหลังคาโดยไม่จำเป็นเพราะจะเกิดแรงต้าน

เทคนิคเหล่านี้ถ้าประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกคนปฏิบัติ จะทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ระดับหนึ่งและเทคนิคเหล่านี้ยังช่วยถนอมเครื่องยนต์เป็นอีกแนวทางในการลดมลภาวะทางอากาศ

ความหมายของพลังงาน
ประเภทของพลังงาน
ความสำคัญของพลังงานต่อสิ่งมีชีวิต
พลังงานจากซากดึกดำบรรพ์ (Fossil Fuel)
ปิโตรเลียม (Petroleum)
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
หินน้ำมัน (Oil Shale)
แก๊สโซฮอล์ (Gasohol)
พลังงานหมุนเวียน
พลังงานน้ำ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานแสงอาทิตย์
มวลชีวภาพหรือชีวมวล (Biomass)
พลังงานลม
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจากการใช้จักรยานยนต์
การอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายพลังงาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ