สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อาหารคือยารักษาโรค

โดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, พรทิพย์ เติมวิเศษ

      ทุกคนปรารถนามีสุขภาพดีด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งเราเองเป็นคนกำหนดว่าเราจะเลือกสิ่งดีๆ ให้แก่ตัวเราเอง หรือจะเลือกสิ่งที่จะทำลายสุขภาพ ในบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เรากำลังเลือกนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แล้วยังมีของแถมที่เกิดโทษแก่ร่างกายตามมาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ดังนั้นผู้เขียนมีความมุ่งหวังจะให้ผู้ที่อ่านบทความนี้ได้นำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ที่เราเห็นและใช้อยู่ทุกวันมาใช้อย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์ต่อตัวเรา และครอบครัว ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนในอนาคต เราอาจจะเคยกิน เคยใช้แต่บางคนอาจจะไม่ชอบ ไม่ใช้ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน ผู้เขียนขอให้พิจารณาอีกนิดว่า ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษท่านสั่งสมมา โดยการเอาร่างกายทดลองจนเห็นผลดี แล้วบอกต่อกันมา ให้รุ่นลูกหลานใช้ เราควรจะมองอีกมุมและเปิดใจกว้างยอมรับมาลองปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีในวันนี้ และวันข้างหน้า สมุนไพรในตอนนี้เป็นพืชผักหาง่ายราคาถูกปลูกใช้เองได้

ผู้เขียนเห็นว่า โรคและอาการบางอย่างเกิดขึ้นจากพฤติกรรม ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินได้ เลือกกินในสิ่งที่มีประโยชน์ การมีสุขภาพดีจะเกิดอย่างทั่วหน้า อีกทั้งผลดีด้านอื่นๆ จะเกิดกับเราอย่างแน่นอน

 

ท่านทราบหรือไม่ว่าหัวหอมที่ท่านนำมาปรุงอาหารเป็นประจำ ทั้งหอมแดง หอมใหญ่ มีสรรพคุณช่วยลดระดับไขมันในหลอดเลือดได้ มีรายงานการวิจัยหลายชิ้นระบุว่า หัวหอมมีผลการเพิ่ม HDL cholesterol และช่วยลด LDL cholesterol ถ้าท่านรับประทานหัวหอมท่านจะลดภาวะเสี่ยงจากการมีไขมันอุดตันในหลอดเลือดกับภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคของระบบประสาท โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง

หอม
กระเทียม
พริก
พริกไทย

หนังสืออ้างอิง

  • ปัจจุบัน เหมหงษา. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 2541.
  • วันดี กฤษณพันธ์. สมุนไพรสารพัดประโยชน์. พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
  • วันดี กฤษณพันธ์. สมุนไพรน่ารู้. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
  • อรุณพร อิฐรัตน์. บทความอาหารเป็นยา ในวารสารการแพทย์แผนไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2544.
  • สรจักร ศิริบริรักษ์. เภสัชโภชนา. โรงพิมพ์กรุงเทพ. 2539.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย