วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

นิติเวชศาสตร์

การชันสูตรและผ่าศพในประเทศไทย

ตามกฎหมายไทยระบุให้ตำรวจกับแพทย์ ทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีตายผิดธรรมชาติ โดยกำหนดใช้นิติเวชแพทย์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับในกรุงเทพและปริมณฑลมีระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้เป็นแพทย์ประจำสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจกับแพทย์ประจำโรงพยาบาลศิริราช จึงถือได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจกับกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการตัดสินใจร่วมกันว่าควรจะส่งผ่าศพพิสูจน์ต่อหรือไม่ เพียงแต่ผู้สรุปรายงานการชันสูตรหรือตรวจศพในแต่ละกรณีเป็นตำรวจ แต่เนื่องจากโดยทั่วไปแพทย์ที่จบปริญญาแพทยศาสตร์ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศก็ตาม

 

ในหลักสูตรการเรียนแพทย์จะกำหนดการสอนวิชานิติเวชศาสตร์ไว้น้อยมาก (ประมาณ 1-3 หน่วยกิต) และเมื่อจบแพทย์แล้ว การปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ของแพทย์จะเป็นการให้การตรวจรักษาผู้มีชีวิตเกือบ100% ฉะนั้นแพทย์จะไม่สนใจผู้ที่เสียชีวิตแล้ว และลืมความรู้ในด้านการชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาระยะเวลาตาย พิสูจน์บุคคล หาสาเหตุการตาย ฯลฯ และเกิดความกลัวในการที่จะต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับการตาย ทั้งต่อพนักงานสอบสวนและในชั้นศาล ดังนั้นแพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐที่กฎหมายระบุให้จะต้องทำการชันสูตรศพ (ซึ่งเป็นแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขเกือบทั้งหมด) จึงมักหลีกเลี่ยงการไปชันสูตรด้วยข้ออ้างง่ายดายคือ มีภาระในการรักษาพยาบาลจนไม่มีเวลาไปตรวจศพ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปตรวจในที่เกิดเหตุ) ทำให้รายงานการชันสูตรศพ มักเป็นไปตามความเห็นของตำรวจ

บทบาทของนิติเวชศาสตร์ต่อกระบวนการยุติธรรม
การชันสูตรพลิกศพ
การชันสูตรและผ่าศพในประเทศไทย
การผ่าศพทางนิติเวชศาสตร์
การพิสูจน์หลักฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย