Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

นิติเวชศาสตร์

การพิสูจน์หลักฐาน

นอกจากนิติเวชศาสตร์แล้ว วิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่มิใช่การแพทย์ก็เจริญก้าวหน้าขึ้นพร้อมๆ กับวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีผู้นำเอาวิทยาศาสตร์ต่างๆ มาช่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มีการนำเอาวิชาการตรวจลายมือมาช่วยพิสูจน์ตัวบุคคล การตรวจเอกสาร การตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ เป็นต้น ในประเทศไทยได้มีงานทางด้านการพิสูจน์หลักฐานนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า แผนกวิทยาการ ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นกองพิสูจน์หลักฐาน ขึ้นอยู่กับกองบัญชาการสอบสวนกลางในปัจจุบันนี้ เดิมวิชานี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า police science ปัจจุบันเรียกว่า criminalities

นิติวิทยาศาสตร์

เนื่องจากงานนิติเวชศาสตร์และงานทางพิสูจน์หลักฐาน เป็นการประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อนำไปรับใช้กระบวนการยุติธรรมเหมือนกัน ฉะนั้น เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์ทุกสาขาที่นำไปประยุกต์เพื่อรับใช้กระบวนการยุติธรรมแล้ว จึงรวมเรียกว่า นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)

บทบาทของนิติเวชศาสตร์ต่อกระบวนการยุติธรรม
การชันสูตรพลิกศพ
การชันสูตรและผ่าศพในประเทศไทย
การผ่าศพทางนิติเวชศาสตร์
การพิสูจน์หลักฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com