เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ประวัติและความเป็นมาของโทรทัศน์

          โทรทัศน์ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศอังกฤษและได้นำออกบริการสาธารณ เมื่อ พ.ศ.2479 ในระยะนั้นหลายชาติก็พยายามบุกเบิกเมื่อ พ.ศ.2482 สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในยุโรป อังกฤษถูกภัยสงครามอย่างหนัก การประดิษฐ์โทรทัศน์ให้ใช้งานได้ก็ถูกชะงักลง ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังดำเนินต่อไปนั้น อเมริกาจะเข้าร่วมสงครามด้วย แต่ไม่ได้รับภัยจากสงครามอย่างประเทศอื่นๆ ดังนั้นการค้นคว้าเพื่อปรับปรุงให้กิจการด้านนี้ดีขึ้น จึงไปฟักตัวอยู่ในอเมริกาและการโทรทัศน์ได้เจริญขึ้นในประเทศนี้

ผลพลอยได้จากการคิดค้นโทรทัศน์ ทำให้สามารถคิดเรดาร์ อันอุปกรณ์สำคัญในการทำสงครามและสามารถช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เลิกแล้ว หลายประเทศได้พัฒนาการรับส่งโทรทัศน์ให้ดีขึ้นเกิดโทรทัศน์หลายระบบขึ้นมา ดังนี้

1. ระบบอังกฤษ 405 เส้น (ในปัจจุบันใช้ 625 เส้น)
2. ระบบบอเมริการ – NTSC 525 เส้น
3. ระบบยุโรป – CCIR 625 เส้น
4. ระบบญี่ปุ่น – NTSC 525 เส้น
5. ระบบรัสเซีย – OIR 625 เส้น
6. ระบบฝรั่งเศส – SECAM 819 เส้น

ประเทศไทยส่งโทรทัศน์สีในระบบ PAL ออกอากาศครั้งแรก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย