วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กำเนิดเครื่อง MRI

ประวัติ Dr.Paul C. Lauterbur

เมื่อกลาง ค.ศ.ที่ 19 ตระกูล Lauterbur ได้ย้ายจากประเทศลักเซมเบิร์กเพื่อไปอาศัยยังบ้านใหม่ที่ Sidney, ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบ้านใหม่นี้เต็มไปด้วยสวนดอกไม้ อีกทั้งยังมีสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้บ้าน รวมทั้งเพื่อนบ้านก็มีนิสัยดีอีกด้วย

บิดาของ Paul Lauterbur มีอาชีพเป็นวิศวกรอีกทั้งยังมีหุ้นส่วนในบริษัทผลิตขนมปัง ส่วนมารดานั้นคอยเลี้ยงดูลูกๆและทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆ ครอบครัวของ Paul Lauterbur มีงานอดิเรกคือการขี่ม้า ซึ่งเป็นผลทำให้ครอบครัวของเขาซื้อฟาร์มไว้ซึ่งอยู่ไกลออกไปนอกเมือง โดยที่ที่นั่นทำให้ Paul ได้รู้จักการใช้ชีวิตในฟาร์ม จึงทำให้เขามีหน้าที่มากมายที่ต้องรับผิดชอบ เช่น การตัดหญ้า การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆ นอกจากนี้ Paul ยังชอบการจับปลา จับงู เต่า และผีเสื้ออีกด้วย

ทางโรงเรียนได้เห็นความสนใจของ Paul จึงชักชวนให้เขาและเพื่อนๆเข้าชมรมวิทยาศาสตร์รวมทั้งเปิดโอกาสในการทดลองเรื่องต่างๆได้ด้วย ซึ่ง Paul สามารถทำได้ดีเพราะมีความสนใจด้านนี้อยู่แล้ว

ถึงคราวที่ Paul ต้องเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว บิดาของเขาได้แนะนำให้เข้าเรียนในสาขาวิศวกร โดยให้เหตุผลว่าเรียนวิศวกรแล้วมีงานทำและห้ามไม่ให้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เด็ดขาดเพราะเมื่อเรียนจบแล้วนั้นไม่มีงานทำ แต่ Paul ก็ไม่ได้

สนใจในคำห้ามปรามของบิดาและเลือกที่จะเรียนต่อในสาขาเคมี ซึ่งต่อมาเขาก็ได้มีโอกาสเป็นลูกจ้างของสถาบันในมหาวิทยาลัย Pittburgh โดยในขณะนั้น Paul และทีมงานของเขามีความสนใจที่ศึกษาเรื่องการสังเคราะห์ Organosilicon, เทคนิคการกลั่นสูญญากาศระหว่างนั้น Paul ก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับปรมาณู/แม่เหล็ก NMR ควบคู่ไปด้วย และในเวลาต่อมาเขาได้ทำงานให้กับศูนย์ทางเคมีในกองทัพ Edgewood,Maryland โดยต้องปฏิบัติการต่างๆเกี่ยวกับการเก็บรักษาสารเคมี การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ใช้วัดค่าคุณสมบัติของอนุภาคละอองของเหลวที่เข้าลึกไปยังปอด และสำรวจความกว้างของส่วนประกอบธาตุคาร์บอนบนคลาสต่างๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 1962 Paul ได้แต่งงานกับ Caputo ซึ่งเธอนั้นมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนัก โดยมีทายาทด้วยกัน 2 คน คือ Dan และ Sharon ซึ่งก่อนหน้าที่จะแต่งงานนั้น Paul กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Stanford โดย

ศึกษาเกี่ยวกับแขนงต่างๆ เช่นการศึกษาผลกระทบของ Isotope ของ Spectrum NMR ตลอดจนเรื่องราวต่างๆจนได้ก่อเกิดเป็นเครื่อง MRI ในเวลาต่อมา แต่ชีวิตสมรมของเขาไม่ราบรื่นและได้หย่าร้างกับภรรยาในที่สุด ปี ค.ศ.1984 Paul จึงได้แต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง และมีทายาทใหม่อีก 1 คน และในปีเดียวกันนี้ก็ได้ย้ายจาก Sidney ไปยัง Urbana ค.ศ.1990 ได้เปิดสำนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาชีววิทยา เคมี เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาของบุคคลที่สนใจต่อไป

การศึกษาและรางวัลเกียรติยศ /ประสบการณ์

 • 1951 B.s สาขาวิชาเคมีกรณีเริ่มสร้างเทคโนโลยี Cleveland
 • 1962 Ph.D สาขาเคมี มหาวิทยาลัย Pittsburgh, Pennsylvania
 • 1969 – 1985 อาจารย์ภาควิชาเคมี, รังสีวิทยา มหาวิทยาลัยยอร์ค
 • 1985 – 1990 ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย Illinois วิทยาลัยยาที่ชิคาโก, ศาสตราจารย์ Biomedical ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแม่เหล็ก มหาวิทยาลัย Illinois, วิทยาลัยยาที่ Urbana.
 • 1982 รางวัลเหรียญทองของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็ก
 • 1984 รางวัล Albert Lasker เกี่ยวกับการวิจัยทางคลีนิค
 • 1985 รางวัลสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 1987 เหรียญวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
 • 1988 เหรียญ Roentgen
 • 1987 เหรียญทองของสมาคม Radiological ของอเมริกาเหนือ
 • 1994 รางวัล Kyoto สำหรับเทคโนโลยีก้าวหน้า
 • 2001 รางวัล NAS ด้านวิชาเคมีในการบริการสังคม

ประวัติ Dr.Paul C. Lauterbur
ประวัติของ Sir Peter Mansfield

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ