Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กำเนิดเครื่อง MRI

ประวัติ Dr.Paul C. Lauterbur

เมื่อกลาง ค.ศ.ที่ 19 ตระกูล Lauterbur ได้ย้ายจากประเทศลักเซมเบิร์กเพื่อไปอาศัยยังบ้านใหม่ที่ Sidney, ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบ้านใหม่นี้เต็มไปด้วยสวนดอกไม้ อีกทั้งยังมีสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้บ้าน รวมทั้งเพื่อนบ้านก็มีนิสัยดีอีกด้วย

บิดาของ Paul Lauterbur มีอาชีพเป็นวิศวกรอีกทั้งยังมีหุ้นส่วนในบริษัทผลิตขนมปัง ส่วนมารดานั้นคอยเลี้ยงดูลูกๆและทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆ ครอบครัวของ Paul Lauterbur มีงานอดิเรกคือการขี่ม้า ซึ่งเป็นผลทำให้ครอบครัวของเขาซื้อฟาร์มไว้ซึ่งอยู่ไกลออกไปนอกเมือง โดยที่ที่นั่นทำให้ Paul ได้รู้จักการใช้ชีวิตในฟาร์ม จึงทำให้เขามีหน้าที่มากมายที่ต้องรับผิดชอบ เช่น การตัดหญ้า การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆ นอกจากนี้ Paul ยังชอบการจับปลา จับงู เต่า และผีเสื้ออีกด้วย

ทางโรงเรียนได้เห็นความสนใจของ Paul จึงชักชวนให้เขาและเพื่อนๆเข้าชมรมวิทยาศาสตร์รวมทั้งเปิดโอกาสในการทดลองเรื่องต่างๆได้ด้วย ซึ่ง Paul สามารถทำได้ดีเพราะมีความสนใจด้านนี้อยู่แล้ว

ถึงคราวที่ Paul ต้องเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว บิดาของเขาได้แนะนำให้เข้าเรียนในสาขาวิศวกร โดยให้เหตุผลว่าเรียนวิศวกรแล้วมีงานทำและห้ามไม่ให้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เด็ดขาดเพราะเมื่อเรียนจบแล้วนั้นไม่มีงานทำ แต่ Paul ก็ไม่ได้

สนใจในคำห้ามปรามของบิดาและเลือกที่จะเรียนต่อในสาขาเคมี ซึ่งต่อมาเขาก็ได้มีโอกาสเป็นลูกจ้างของสถาบันในมหาวิทยาลัย Pittburgh โดยในขณะนั้น Paul และทีมงานของเขามีความสนใจที่ศึกษาเรื่องการสังเคราะห์ Organosilicon, เทคนิคการกลั่นสูญญากาศระหว่างนั้น Paul ก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับปรมาณู/แม่เหล็ก NMR ควบคู่ไปด้วย และในเวลาต่อมาเขาได้ทำงานให้กับศูนย์ทางเคมีในกองทัพ Edgewood,Maryland โดยต้องปฏิบัติการต่างๆเกี่ยวกับการเก็บรักษาสารเคมี การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ใช้วัดค่าคุณสมบัติของอนุภาคละอองของเหลวที่เข้าลึกไปยังปอด และสำรวจความกว้างของส่วนประกอบธาตุคาร์บอนบนคลาสต่างๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 1962 Paul ได้แต่งงานกับ Caputo ซึ่งเธอนั้นมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนัก โดยมีทายาทด้วยกัน 2 คน คือ Dan และ Sharon ซึ่งก่อนหน้าที่จะแต่งงานนั้น Paul กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Stanford โดย

ศึกษาเกี่ยวกับแขนงต่างๆ เช่นการศึกษาผลกระทบของ Isotope ของ Spectrum NMR ตลอดจนเรื่องราวต่างๆจนได้ก่อเกิดเป็นเครื่อง MRI ในเวลาต่อมา แต่ชีวิตสมรมของเขาไม่ราบรื่นและได้หย่าร้างกับภรรยาในที่สุด ปี ค.ศ.1984 Paul จึงได้แต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง และมีทายาทใหม่อีก 1 คน และในปีเดียวกันนี้ก็ได้ย้ายจาก Sidney ไปยัง Urbana ค.ศ.1990 ได้เปิดสำนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาชีววิทยา เคมี เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาของบุคคลที่สนใจต่อไป

การศึกษาและรางวัลเกียรติยศ /ประสบการณ์

ประวัติ Dr.Paul C. Lauterbur
ประวัติของ Sir Peter Mansfield

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com