วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กำเนิดเครื่อง MRI

ประวัติของ Sir Peter Mansfield

Sir Peter Mansfield มีพี่น้อง 3 คน โดยที่ตนเป็นคนที่ 3 อาศัยและเติบโตที่เมือง Camberwell ซึ่งอยู่ในเขตที่เป็นเทศบาลเล็กๆของลอนดอน บิดาของ Sir Peter นั้นชื่อ Sidney George Mansfield ซึ่งทำงานที่บริษัทแก๊สแห่งหนึ่งทางทิศใต้ของเมือง ส่วนมารดานั้นชื่อ Rose Lilian และพี่ชาย 2 คนของ Sir Peter นั้นชื่อ Conrad William และ Sidney Albert.

ปี ค.ศ. 1939 นั้นได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในขณะนั้น Sir Peter อายุได้ประมาณ 6 ขวบ ซึ่งเขายังจำได้ดี ในนาทีแรกที่เขาได้ยินเสียงไซเรนการจู่โจมทางอากาศตอนที่เล่นอยู่ในบริเวณใกล้บ้าน และทางการก็ได้อพยพเด็กๆทั้งหมดออกจากลอนดอน โดยหนึ่งในนั้นมี Sir Peter อยู่ด้วย เขาถูกส่งไปยัง Torquay, Devon และได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัว Rowland

เมื่ออายุได้ประมาณ 15 ปี Sir Peter ได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยในงานพิมพ์จนอายุราว 18 ปี ก็ได้สนใจในด้านวิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับจรวดรวมทั้งการประยุกต์สำหรับใช้งานในรูปแบบต่างๆ ต่อมา Sir Peter ก็ได้ทำงานต่อที่แผนกสนับสนุนแผนการขับดันจรวด ใน Westcott , Buckinghamshire และยังคงอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลานาน 18 เดือน หลังจากนั้นได้ศึกษาต่ออีกอย่างน้อย 2 ปี ภายในมหาวิทยาลัย

 

ค. ศ. 1956 Sir Peter ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เขาไม่ค่อยที่จะมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์เท่าใดนัก แต่สำหรับวิชาฟิสิกส์แล้วเขามีประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆมากมาย จนทำให้วิชาเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์นั้นเป็นวิชาที่เรียนง่ายสำหรับเขาเลยทีเดียว Sir Peter ได้ศึกษาจนใกล้จบแล้ว Dr. Powell ซึ่งเป็นอาจารย์ที่คอยให้การช่วยเหลือเขาในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ NMR Spectrometer ซึ่งเป็นอะไรที่ Sir peter ได้รับเกียรติเป็นอย่างมาก เพราะเขาเองมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของโมเลกุลโดยเป็นของเหลวส่วนใหญ่ งานของ Sir Peter ศึกษานั้นจะเกี่ยวกับชีพจร NMR และศึกษาความเสถียรภาพของระบบ Polymer ด้วย

Sir Peter ได้แต่งงานกับ Magarett เมื่อวันที่ 1 / 9 1962 ส่วนผลงานการค้นคว้าวิจัยเรื่อง NMR นั้นเป็นการศึกษาสารในโลหะที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน โดยการทำนายอิเล็กตรอนที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆสังกะสีที่จะมีเป็นช่วงๆเพื่อเเสดงให้เห็นว่าเสียงก้องได้เคลื่อนที่ไป เพราะอะตอมของทองแดงมีการเปลี่ยนแปลง โดยวัดได้จากการค้นหาแถบด้านแอมพลิจูดต่ำ

ขณะที่ Sir Peter นั้นทำงานทางด้านฟิสิกส์ ภรรยาของเขาก็ได้เข้าไปทำงานเป็นเลขานุการในศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งเธอก็สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนที่นั่นได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นอีก 2 ปี ครอบครัวของ Sir Peter ก็ต้องย้ายจาก Urbana เพื่อกลับไปยังลอนดอน อีกครั้ง ซึ่งก็ได้มีโอกาสพบกับศาสตราจารย์ Raymond Andrew และเป็นผลให้เขานั้นได้ทำงานที่ Nottingham และเขาก็ยังคงสนใจในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ศึกษามา นั่นคือ ชีพจร NMR

การศึกษาและรางวัลเกียรติยศ / ประสบการณ์

 • 1956 – 1959 สาขาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • 1959 – 1962 PhD สาขาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • 1962 – 1964 ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัย Illinois,Urbana,USA
 • 1968 – 1970 อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
 • 1972 – 1973 เริ่มการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการรักษา ( Heidelberg )
 • 1979 - 1994 ศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ที่ Nottingham. จนปลดเกษียณ
 • 1983 เหรียญทองเกี่ยวกับแม่เหล็ก
 • 1988 รางวัลและเหรียญ Buddell ของสถาบันวิชาฟิสิกส์
 • 1989 เหรียญ Silvanus Thomson ของสถาบันรังสีวิทยา ประเทศอังกฤษ
 • 1990 เหรียญและรางวัล Mullard
 • 1992 รางวัล ISMAR ร่วมกับ Dr. Paul C. Lauterbur
 • 1993 เหรียญ Barclay เกี่ยวกับวารสารรังสีวิทยาของอังกฤษ
 • 1995 รางวัลสำหรับ MRI Garmish – Partenkirchen
 • 1995 เหรียญทองของวารสารเกี่ยวกับ MRI
 • 2003 รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์โดยรับร่วมกับ Dr. Paul C. Lauterbur.

ประวัติ Dr.Paul C. Lauterbur
ประวัติของ Sir Peter Mansfield

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ