วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กำเนิดเครื่อง MRI

       รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี 2003 ที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้แก่ Dr. Paul C. Lauterbur ชาวสหรัฐอเมริกา วัย 74 ปี และ Sir Peter Mansfield ชาวอังกฤษ วัย 70 ปี ทั้ง 2 เป็นเจ้าของผลงานการศึกษาวิจัยคิดค้นเครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการนำมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ ถือได้ว่าถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์อย่างรวดเร็วอีกเทคโนโลยีหนึ่ง

เครื่องตรวจแบบ MRI ( Magnetic Resonance Imaging ) เครื่องแรกถูกนำมาใช้เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน แต่จากการสำรวจล่าสุดในปี 2002 พบว่าเครื่องตรวจแบบ MRI ทั่วโลกมี 22,000 เครื่อง และมีการตรวจด้วยเครื่องมือนี้ทั้งสิ้นมากกว่า 60 ล้านครั้ง

จากการศึกษาวิจัยเทคนิคการตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้านี้เริ่มในช่วงปี 1980 – 1990 ถือเป็นช่วงสิบปีแรกแห่งการลองผิดลองถูก สำหรับเครื่องตรวจแบบ MRI เป็น เทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้แทนที่การตรวจแบบดั้งเดิมหลายอย่าง เช่น การตรวจตับอ่อนและท่อน้ำดี ซึ่งเดิมใช้วิธีส่องกล้องแล้วฉีดสีสารทึบแสง อีกทั้งการตรวจข้อโดยการส่องกล้องปัจจุบันก็ถูกแทนที่ด้วยเครื่องตรวจ MRI แทนแทบทั้งหมด เรียกได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยโรคทุกอวัยวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคของสมองและไขสันหลัง ความผิดปกติของสมองและไขสันหลังเกือบทั้งหมดสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยเครื่องนี้อย่างแม่นยำ เนื่องจากหลักการสำคัญของเครื่องมือชนิดนี้ที่ สามารถแยกความแตกต่างของส่วนประกอบที่เป็นน้ำที่แตกต่างกันเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ เครื่องก็สามารถตรวจพบความผิดปกติได้แล้ว

 

คุณลักษณะเด่นของเครื่องตรวจแบบ MRI คือ การตรวจที่ปลอดภัยและไม่เจ็บ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์แม่เหล็กอยู่ภายในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ จะไม่สามารถทำการตรวจโดยใช้เครื่องนี้

ปัจจุบันพบว่าเครื่องตรวจแบบนี้ช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังไได้เป็นอย่างดี สามารถตรวจพบสาเหตุของการกดทับไขสันหลังหรือกดทับเส้นประสาทสันหลังได้อย่างแม่นยำเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวินิจฉัยแยกโรค และช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนผ่าตัดรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางศัลยกรรมระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดสมองโดยใช้กล้อง เครื่องตรวจแบบ MRI ก่อนผ่าตัดยังช่วยให้ศัลยแพทย์กำหนดตำแหน่งภายในเนื้อสมองที่จะทำการรักษาได้อย่างแม่นยำ บางสถาบันนำมาใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสันได้ผลดีมากเครื่องตรวจแบบ MRI มีบทบาทมากขึ้นในการดูแลรักษาโรคมะเร็งที่ทำได้แม่นยำมากขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาได้นำเครื่องตรวจแบบ MRI มาวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาเนื้องอกและก้อนมะเร็งเป็นจำนวนมาก ความสามารถในการระบุขนาดของก้อนมะเร็งเนื้องอก ระบุว่าเนื้องอกแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อใกล้เคียงหรือไม่ ช่วยวินิจฉัยระยะของโดรมะเร็งเพื่อเลือกวิธีรักษาที่ได้ผลดีที่สุด ตัวอย่างที่สำคัญคือกรณีมะเร็งลำไส้ที่มีการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

หลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจดังกล่าว ( ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์มาหลายครั้งหลายหน ) โดยใช้หลักที่ว่าภายในนิวเคลียสของอะตอมจะมี การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กโดยรอบที่ความถี่หนึ่งพลังงาน ส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้หากถูกดูดซึมด้วยคลื่นวิทยุในความถี่เดียวกัน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Resonance หลังจากนั้นเมื่อนิวเคลียสของอะตอมกลับเข้าสู่ภาวะระดับพลังงานปกติก็จะปลดปล่อยคลื่นวิทยุออกมาเป็นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถนำมาแปลผลได้ในขั้นตอนต่อไปอ้างอิง

ประวัติ Dr.Paul C. Lauterbur
ประวัติของ Sir Peter Mansfield

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ