ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประวัติซีเกมส์

กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม 2518 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมีเพียง 4 ประเทศ คือ ไทย พม่า มาเลเซีย และ สิงคโปร์ เนื่องจากเจ้าภาพไม่สามารถติดต่อส่งสาส์นเชิญให้ เวียดนาม ลาว และ กัมพูชา ได้ด้วยเหตุผลทางการเมืองมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 1,142 คน มีการแข่งขันกีฬา 18 ชนิด คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ยูโด โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฮอกกี้ ฟุตบอล เทนนิส รักบี้ เซปักตะกร้อ ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส ยกน้ำหนัก และเรือใบ เจ้าเหรียญทอง คือ ไทย ได้ 80 เหรียญทอง 45 เหรียญเงิน และ 39 เหรียญทองแดง อันดับสอง คือ สิงคโปร์ และอันดับสาม คือ พม่า

ในระหว่างการแข่งขันได้มีการประชุมคณะมนตรีสหพันธ์กีฬาแหลมทองขึ้นที่ กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติออกมาใหม่ว่า ให้ขยายเขตการรับสมาชิกเพิ่มกว้างออกไปอีกถึง อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ จากมติดังกล่าวเป็นผลให้การแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งนี้เป็น "การแข่งขันครั้งสุดท้าย " ทั้งนี้ ในการประชุมคณะมนตรีสหพันธ์กีฬาแหลมทองครั้งต่อมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2520 ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมได้หยิบยกเอามติที่ประชุมจากกรุงเทพฯ ให้ขยายเขตการรับสมัครเพิ่มขึ้นนั้นมาพิจารณา ปรากฏว่า ที่ประชุมได้มีมติให้รับประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าเป็นสมาชิก พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อจากการแข่งขันจาก "กีฬาแหลมทอง" หรือ "เซียพเกมส์" เป็น "ซีเกมส์(SEA GAMES - SOUTH EAST ASIA GAMES) และให้ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่การแข่งขัน ครั้งที่ 9 ที่มาเลเซีย ในปี 2520

กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 3
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 5
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 6
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 7
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 9
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 10
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 11
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 12
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 14
กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 15
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 16
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 17
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 19
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 20
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 21
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 22
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ