ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประวัติซีเกมส์

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 22

ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน 2 เมืองหลัก คือ กรุงฮานอย และนครโฮจิมินต์ ระหว่างวันที่ 5 –13 ธันวาคม 2546 มีการแข่งขันกีฬา 31 ชนิด คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล บิลเลียด-สนุกเกอร์ มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล (ทีมชาย-ทีมหญิง) ฟันดาบ ยิมนาสติก แฮนด์บอล ยูโด คาราเต้โด ปันจักสีลัต เทนนิส เปตอง เรือพาย (เรือกรรเชียง-เรือแคนู/คยัค-เรือยาว) ว่ายน้ำ (ว่ายน้ำ - กระโดดน้ำ – โปโลน้ำ) เซปักตะกร้อ (ทีมชาย-ทีมหญิง) ยิงปืน-ยิงเป้าบิน เทควันโด เทเบิลเทนนิส ยกน้ำหนัก วอลเลย์บอล (ในร่ม/ชายหาด) เพาะกาย วูซู มวยปล้ำ และมีกีฬาที่เพิ่มมาใหม่ คือ หมากรุกสากล (Chess) กีฬาเตะลูกขนไก่ (Shuttle Cock) และว่ายน้ำตีนกบ (Fin Swimming) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 ประเทศ โดยสมาชิกใหม่ คือ ประเทศติมอร์ตะวันออก สรุปเจ้าเหรียญทอง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม 158 เหรียญทอง 97 เหรียญเงิน 91 เหรียญทองแดง อันดับสอง ประเทศไทย ได้ 90 เหรียญทอง 93 เหรียญเงิน 98 เหรียญทองแดง อันดับสาม อิโดนีเซีย ได้ 55 เหรียญทอง 68 เหรียญเงิน 98 เหรียญทองแดง

กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 3
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 5
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 6
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 7
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 9
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 10
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 11
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 12
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 14
กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 15
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 16
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 17
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 19
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 20
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 21
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 22
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ