ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประวัติซีเกมส์

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23

ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตามสนามกีฬาของกรุงมะนิลา , เมืองเซบู และเมืองบาโคลอด ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2548 มีการแข่งขันกีฬา 42 ชนิด คือ อาร์นิส กรีฑา แบดมินตัน เบสบอล บิลเลียด-สนุกเกอร์ เพาะกาย โบว์ลิ่ง จักรยาน ขี่ม้า ฟันดาบ ฟุตบอล กอล์ฟ ยิมนาสติด มวย(มวยไทย) เรือพาย ยิงปืน-ยิงเป้าบิน วอฟท์บอล สควอช เทเบิลเทนนิส เทควันโด เทนนิส เรือยาว มวยปล้ำ วูซู ว่ายน้ำ(ว่ายน้ำ - กระโดดน้ำ – โปโลน้ำ) ลอนโบว์ล เปตอง ยิงธนู แคนู-คายัค เรือใบ ไตรกีฬา แดนซ์สปอร์ต ยูโด คาราเต้โด ปันจักสีลัต เซปักตะกร้อ มวยสากล วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก รวมชิง 439เหรียญทอง มีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 11 ประเทศ จำนวน 5,336 คน สรุปเจ้าเหรียญทอง ได้แก่ ฟิลิลปปินส์ ได้ 113 เหรียญทอง 84 เหรียญเงิน 94 เหรียญทองแดง อันดับสอง ประเทศไทย ได้ 87 เหรียญทอง 78 เหรียญเงิน 118 เหรียญทองแดง อันดับสาม เวียดนาม ได้ 71 เหรียญทอง 68 เหรียญเงิน 89 เหรียญทองแดง

 

กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 3
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 5
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 6
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 7
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 9
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 10
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 11
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 12
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 14
กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 15
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 16
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 17
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 19
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 20
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 21
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 22
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ