เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การคัดเลือกพันธุ์โค

พันธุ์โคพื้นเมือง

 (Native breed cattle)

จำแนกได้ดังนี้ โคพื้นเมืองไทย เป็นโคที่เลี้ยงง่าย หากินเก่ง ไม่เลือกอาหาร ลักษณะโดยทั่วไปมีลำตัวขนาดเล็ก มีสีแตกต่างกันหลายสี เช่น แดง ดำ น้ำตาล ตะโหนกเล็ก เหนียงคอบางไม่มีหนังใต้ท้องหน้าผากแคบแบน นิสัยเปรียว ตกใจง่าย ให้ลูกดกและสม่ำเสมอ ทนต่ออากาศร้อนโรคและแมลงได้ดี เนื่องจากเป็นโคที่มีขนาดเล็กจึงเหมาะที่จะนำมาผสมพันธุ์กับโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและโคพันธุ์กำแพงแสน ไม่เหมาะที่จะผสมกับโคพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ชาร์โรเล่ส์ เพราะอาจมีปัญหาลูกมีขนาดใหญ่ ทำให้คลอดได้ยาก

พันธุ์ขาวลำพูน

 • ถิ่นกำเนิด ภาคเหนือของประเทศ พบเห็นได้โดยทั่วไปในจังหวัดลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่
 • สีและลักษณะประจำพันธุ์ เป็นโคที่มีขนาดเล็ก ลำตัว ขนพู่หาง ขนตามี ขนสีขาว เขาสีน้ำตาลส้ม เนื้อละเอียด ขอบตาและเนื้อจมูกมีสีชมพูส้ม ไม่มีจุดด่างขาว เหนียงคอ ขนาดปานกลาง ไม่พับย่นมากเหมือนโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เนื้อกีบสีน้ำตาลส้ม
 • น้ำหนัก เพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 350 - 450 กิโลกรัม เพศเมีย โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 300 - 350 กิโลกรัม
 • การประเมินพันธุ์ แม่โคให้ลูกตัวแรกอายุ ประมาณ 33 เดือน น้ำหนักแรกเกิด 18 - 20 กิโลกรัม ระยะการอุ้มท้อง 290 - 295 วัน ช่วงห่างการให้ลูกประมาณ 460 วัน น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 200 วัน เฉลี่ยน้ำหนัก 100 กิโลกรัม
 • ข้อดี เป็นโคที่มีลักษณะใหญ่มีสีขาวปลอดทั้งตัว จึงได้รับคัดเลือกเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ


  ภาพที่ โคพันธุ์ขาวลำพูน
  ที่มา : www.dld.go.th/breeding/b/Ready/Na_breed.html

พันธุ์พื้นเมืองภาคอีสาน

 • ถิ่นกำเนิด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งตอนบนและตอนล่างของประเทศ มีเลี้ยงหนาแน่นในเขตแนวชายแดน จ. อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ หนองคาย นครพนมและมุกดาหาร
 • สีและลักษณะประจำพันธุ์ เป็นโคขนาดเล็ก มีลำตัวสีน้ำตาลแกมแดงและ อาจจะมีสีแดง น้ำตาล เหลือง ขาว ขนสั้นเกรียน ขนพู่หาง ขนตา หนังสีดำหรือสีน้ำตาล เนื้อเขา และมีกีบสีดำหรือน้ำตาลแกมดำ ขอบตาเนื้อจมูก เนื้อทวารต่าง ๆ มีสีดำ น้ำตาลหรือน้ำตาลแกมดำ หน้าผากแคบ ตะโหนกเล็ก เหนียงคอมีไม่มาก
 • น้ำหนัก เพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 400 - 500 กิโลกรัม เพศเมียโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 250 - 300 กิโลกรัม
 • การประเมินพันธุ์ ให้ลูกตัวแรกอายุ ประมาณ 33 เดือน น้ำหนักแรกเกิด 18 - 20 กิโลกรัม ระยะการอุ้มท้อง 290 - 295 วัน ช่วงห่างการให้ลูกประมาณ 380 วัน โตเต็มที่ มีน้ำหนักประมาณ 200 - 250 กิโลกรัม น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 200 วัน เฉลี่ยน้ำหนัก 78 กิโลกรัม


  ภาพที่ โคพันธุ์อีสาน
  ที่มา : www.dld.go.th/breeding/b/Ready/Na_breed.html

 

พันธุ์พื้นเมืองภาคกลาง (โคลาน)

 • ถิ่นกำเนิด ภาคกลางนิยมเลี้ยงมากในภาคกลาง โดยเฉพาะ จ. กาญจนบุรีเพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐมและสุพรรณบุรี
 • สีและลักษณะประจำพันธุ์ เป็นโคที่มีขนาดเล็ก ลำตัวมีสีน้ำตาล และสีน้ำตาลแดง ขนสั้น ขนพู่หาง ขนตา หนังสีดำหรือสีน้ำตาล เนื้อเขาและกีบมีสีดำหรือสีน้ำตาลดำขอบตา เนื้อจมูก เนื้อทวารต่าง ๆ สีดำ น้ำตาลหรือน้ำตาลดำ เหนียงคอมีไม่มาก
 • น้ำหนัก เพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 300 - 350 กิโลกรัม และโค เพศเมียโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 200 - 260 กิโลกรัม
 • การประเมินพันธุ์ แม่โคให้ลูกตัวแรกอายุ ประมาณ 33 เดือน มีน้ำหนักแรกเกิด 15 - 17 กิโลกรัม ระยะการอุ้มท้อง 270 – 275 วันช่วงห่างให้ลูกประมาณ 365 - 380 วัน น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 200 วัน เฉลี่ยน้ำหนัก 78 กิโลกรัม


  ภาพที่ โคพันธุ์ภาคกลาง (โคลาน)
  ที่มา : www.dld.go.th/breeding/b/Ready/Na_breed.html

พันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ (โคชน)

 • ถิ่นกำเนิด ภาคใต้ นิยมเลี้ยงมากในภาคใต้ มีมากในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุงและตรัง
 • สีและลักษณะประจำพันธุ์ เป็นโคขนาดเล็กลำตัวมีสีน้ำตาล น้ำตาลแดง สีดำ ขนสั้นเกรียน ขนพู่หาง ขนตา หนังสีดำหรือสีน้ำตาล เนื้อเขาและกีบสีดำหรือน้ำตาล ขอบตา เนื้อจมูก เนื้อทวาร สีดำ น้ำตาลหรือน้ำตาลดำ เหนียงคอมีไม่มาก
 • น้ำหนัก เพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 350 - 400 กิโลกรัม โคเพศเมีย โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 230 - 280 กิโลกรัม
 • การประเมินพันธุ์ แม่โคให้ลูกตัวแรกเมื่ออายุประมาณ 39 เดือน น้ำหนักแรกเกิด 14 - 15 กิโลกรัม ระยะการอุ้มท้อง 270 - 275 วันช่วงห่างให้ลูกประมาณ 365 - 380 วัน น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 200 วัน เฉลี่ยน้ำหนัก 76 กิโลกรัม


  ภาพที่ โคพันธุ์ภาคใต้ (โคชน)

การจำแนกเผ่าพันธุ์ของโค
ตระกูลของโค
พันธุ์โคเนื้อ -โคนมเขตร้อน
พันธุ์โคพื้นเมือง (Native breed cattle)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย