Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การคัดเลือกพันธุ์โค

พันธุ์โคพื้นเมือง

 (Native breed cattle)

จำแนกได้ดังนี้ โคพื้นเมืองไทย เป็นโคที่เลี้ยงง่าย หากินเก่ง ไม่เลือกอาหาร ลักษณะโดยทั่วไปมีลำตัวขนาดเล็ก มีสีแตกต่างกันหลายสี เช่น แดง ดำ น้ำตาล ตะโหนกเล็ก เหนียงคอบางไม่มีหนังใต้ท้องหน้าผากแคบแบน นิสัยเปรียว ตกใจง่าย ให้ลูกดกและสม่ำเสมอ ทนต่ออากาศร้อนโรคและแมลงได้ดี เนื่องจากเป็นโคที่มีขนาดเล็กจึงเหมาะที่จะนำมาผสมพันธุ์กับโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและโคพันธุ์กำแพงแสน ไม่เหมาะที่จะผสมกับโคพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ชาร์โรเล่ส์ เพราะอาจมีปัญหาลูกมีขนาดใหญ่ ทำให้คลอดได้ยาก

พันธุ์ขาวลำพูน

พันธุ์พื้นเมืองภาคอีสาน

 

พันธุ์พื้นเมืองภาคกลาง (โคลาน)

พันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ (โคชน)

การจำแนกเผ่าพันธุ์ของโค
ตระกูลของโค
พันธุ์โคเนื้อ -โคนมเขตร้อน
พันธุ์โคพื้นเมือง (Native breed cattle)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com