Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การคัดเลือกพันธุ์โค

       โคจัดเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญ แบ่งเป็น 2 ตระกูลใหญ่ ๆ ตามแหล่งกำเนิด ได้แก่โคที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนหรือโคอินเดีย (Bos indicus) และโคที่มีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวหรือโคยุโรป (Bos taurus) โคทั้ง 2 ตระกูล มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดคือ โคอินเดียเป็น โคขนาดเล็ก ขนสั้น ผิวหนังและเหนียงคอหย่อนยาน เจริญเติบโตช้า การให้เนื้อมีคุณภาพและเปอร์เซ็นต์ซาก ปานกลางให้น้ำนมน้อย แต่มีลักษณะเด่นคือ ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี มีความต้านทานต่อ โรคและแมลงในเขตร้อนได้ดี โคยุโรปลักษณะทั่วไปจะมีแนวสันหลังเรียบตรง ไม่มีตะโหนก ขนค่อนข้างยาว ใบหูสั้น ปลายมน เมื่อเลี้ยงดูในสภาพที่เหมาะสม จะมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี แต่มีข้อเสียไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อนไม่ทนต่อโรคและแมลงเขตร้อน

การจำแนกเผ่าพันธุ์ของโค
ตระกูลของโค
พันธุ์โคเนื้อ -โคนมเขตร้อน
พันธุ์โคพื้นเมือง (Native breed cattle)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com