ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้

ความเป็นมาของดินแดนทวีปอเมริกาใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

  • ถิ่นฐานดั้งเดิมของชนพื้นเมืองอินเดียนแดง ก่อนที่ชาติตะวันตกจะเข้ามา ทวีปอเมริกาใต้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงเผ่าต่างๆ ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ชนเผ่าอินคา (Incas) ได้ก่อตั้งจักรวรรดิของตนขึ้น บริเวณดินแดนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก (ด้านตะวันตกของทวีป)
  • สเปนเข้าครอบครองดินแดนอเมริกาใต้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 สเปนทำสงครามรบชนะพวกอินคา และสร้างจักรวรรดิของตนขึ้นแทน มีอาณาเขตตั้งแต่เม็กซิโกจนถึงตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกอบโกยทรัพยากรแร่เงินและทองคำ และเผยแพร่คริสต์ศาสนา
  • โปร์ตุเกสมีอำนาจปกครองดินแดนบราซิล โดยตั้งสถานีการค้ามุ่งเก็บหาของป่าเพื่อนำไปขายในยุโรป พ่อค้าโปร์ตุเกสบางกลุ่มกวาดต้อนชาวนิโกรจากแอฟริกาเข้ามาขายเป็นทาสแรงงาน ทั้งในอาณานิคมของตนและอาณานิคมของสเปน
  • การเรียกร้องเอกราชของชาวอาณานิคม ภายหลังที่สเปนและโปร์ตุเกสปกครองดินแดนอเมริกาใต้เกือบ 300 ปี ชาวอาณานิคมซึ่งประกอบด้วยชนผิวขาวและเลือดผสมชาวพื้นเมือง ได้ก่อกบฏและประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากประเทศแม่ ตั้งแต่ ค.ศ. 1810 เป็นต้นมา
  • สาเหตุการเรียกร้องเอกราชของชาวอาณานิคม คือ ความไม่พอใจที่ถูกกอบโกยทรัพยากร ความมั่งคั่ง และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติของชาวอเมริกัน ค.ศ. 1776 และการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
  • ผู้นำชาวอาณานิคมในการทำสงครามต่อสู้เรียกร้องเอกราช มี 2 คน ได้แก่ อาณานิคมทางตอนเหนือของทวีป คือ ซิโมน โบลิวาร์ (Simon Bolivar) ชาวเวเนซูเอลา และทางตอนใต้ของทวีป คือ โฮเซ เดอ ซานมาร์ติน (Jose de San Martin) ชาวอาร์เจนตินา
 

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของอเมริกาใต้

  • ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาใต้ ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวพื้นเมืองอินเดียนแดง กลุ่มชนชาติยุโรป กลุ่มที่สืบเชื้อสายมาจากทวีปแอฟริกา และกลุ่มเชื้อชาติผสม เช่น พวกเมสติโซ (Mestizos) ซึ่งมีเชื้อสายอินเดียนแดงกับชาวยุโรป เป็นต้น
  • ลักษณะทางวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมแบบละตินอเมริกา ซึ่งมีรากฐานมาจากผู้คนจากยุโรปใต้ (สเปนและโปร์ตุเกส) ภาษาราชการที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ภาษาสเปน ยกเว้น บราซิล ใช้ภาษาโปร์ตุเกส เนื่องจากเคยเป็นอาณานิคมของโปร์ตุเกสมาก่อน
  • ลักษณะทางศาสนา การนับถือศาสนาของประชาชนในแต่ละประเทศได้รับแบบอย่างจากประเทศเมืองแม่ที่เคยเป็นเจ้าของอาณานิคมมาก่อน โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 นับถือคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิกเช่นเดียวกับโปร์ตุเกสและสเปน ส่วนประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เช่น กายอานา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนท์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย