สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สถานภาพและบทบาทของสตรีอินเดียในสมัยก่อนพุทธกาล

การยอมรับศักยภาพของสตรีอินเดีย

การยอมรับศักยภาพของสตรีอินเดียเป็นความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาของสังคมอินเดียในสมัยก่อนสร้างภาระความรับผิดชอบทางสังคมและศาสนาแก่ผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงต้องแต่งงานและมีบุตร สังคมอินเดียนั้นให้ความสำคัญต่อระบบวรรณะเป็นอย่างยิ่งในมานวธรรมศาสตร์ระบุไว้ชัดเจน ให้ชายแต่งงานกับหญิงในวรรณะของตน

นักสิทธิสตรีในปัจจุบันมีความหวาดระแวงต่อการเห็นสตรีเป็นวัตถุทางเพศมาก จริงแล้วในสังคมตะวันตกที่ว่าผู้หญิงซึ่งต้องเกี่ยวทางเพศกับผู้ชาย การเป็นวัตถุทางเพศหรือไม่ควรพิจารณาดูว่าผู้ชายเห็นเธอเป็นวัตถุหรือเป็นภรรยา ถ้าผู้ชายเห็นภรรยาเป็นวัตถุทางเพศจริงแล้วส่วนมากจะไม่เหลียวแลเพราะเป็นของซ้ำซากจำเจ ความรักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ชายในกรณีนี้ แต่ความรักก็เป็นเรื่องที่นักสิทธิสตรีไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร

ในทางกลับกันอรรถศาสตร์ได้ให้สิทธิแก่หญิงบางประเภท คือ หญิงที่มีลูกชายแล้ว หญิงโสด หรือหญิงที่ต้องการอยู่ตัวคนเดียว หญิงที่เป็นหมัน หญิงที่มีลูกแต่ลูกตายและหญิงที่พ้นวัยประจำเดือน ในกรณีเหล่านี้ชายจะยุ่งเกี่ยวกับเธอโดยเธอไม่ต้องการไม่ได้

ฐานะภายในครอบครัวของผู้เป็นภรรยานั้นนับว่าต่ำ ไม่ได้รับเกียรติและการยกย่องนับถือ ภรรยาต้องนับถือสามีเหมือนเทวดา คอยปรนนิบัติรับใช้และตกอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสามี ทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องของสามีก็เป็นนายที่คอยสั่งให้ภรรยาต้องกระทำตามทุกสิ่งไป โดยตัวผู้เป็นภรรยานั้นอาจได้รับสิทธิ์หรืออำนาจเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้นเกี่ยวกับการงานภายในบ้าน แต่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นสาธารณะ หากสามีตายภรรยาผู้เป็นหม้ายก็ต้องกลับไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของบิดาหรือบุตรชาย สตรีในสมัยนี้จึงไม่มีค่า มีความหมายหรือความสำคัญสำหรับสังคมเท่าไรนัก นอกจากเป็นเพียงสมบัติของบุรุษ สตรีไม่ได้รับการยกย่อง ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเป็นตัวของตัวเอง หรือดำรงชีวิตตามที่ตนต้องการเลย

สถานภาพและบทบาทของสตรีอินเดีย
สิทธิ หน้าที่ของสตรีอินเดีย
กฎเกณฑ์ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อสตรีอินเดีย
การยอมรับศักยภาพของสตรีอินเดีย
เสรีภาพและความเสมอภาคของสตรีในสังคมอินเดีย
การคุ้มครองสตรีในสังคมอินเดีย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย