วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ

ในธรรมชาติรอบตัวเรามีรังสีต่างๆ ส่งมาจากแหล่งกำเนิดหลายแหล่ง เช่น รังสีจากนอกโลก ซึ่งเรียกว่า รังสีคอสมิก โดยแหล่งกำเนิดที่ใหญ่ที่สุดของรังสีนี้ คือ ดวงอาทิตย์ ส่วนรังสีจากโลก อันได้แก่ รังสีจากไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสีต่างๆ ซึ่งมาจากแหล่งกำเนิดที่เป็นส่วนประกอบของโลก ได้แก่ ดิน หิน น้ำและแก๊ส เช่น โพแทสเซียม-40 แวนาเดียม – 50 รูบิเดียม – 87 อินเดียม -115 ทอเรียม-232 ยูเรเนียม-238 แก๊สเรดอน-220 และแก๊สเรดอน-222 ไอโซโทปกัมมันตรังสีเหล่านี้ มีปริมาณแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ เช่น มักมีปริมาณมากในบริเวณที่เป็นเหมืองแร่ เหมืองน้ำมันและแหล่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้นนอกจากแหล่งกำเนิดดังกล่าว ร่างกายของมนุษย์ สัตว์และพืช ก็ยังมีสารไอโซโทปกัมมันตรังสีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติด้วย ซึ่งได้แก่ ตริเตรียม คาร์บอน-14 โพแทสเซียม-40 ทอเรียม-232 ยูเรเนียม-238 ที่ผ่านจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งตามปกติร่างกายมนุษย์จะรับรังสีเข้าสู่ร่างกายจากธรรมชาติ โดยเฉลี่ยประมาณ 85% ที่เหลือ 15% เป็นรังสีจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โดยรังสีจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จะมีปริมาณแตกต่างกันไปตามสภาพที่ได้รับ เช่น จากอาหาร เครื่องดื่มและยาชนิดต่างๆ รวมทั้งการรับรังสีเอ็กซ์เวลาตรวจร่างกาย จากจอภาพของโทรทัศน์และเครื่องคอมพิวเตอร์ การได้รับรังสีจากฝุ่นกัมมันตรังสีที่ฟุ้งมาจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การได้รับปริมาณรังสีคอสมิกเพิ่มขึ้นจากการไปอยู่บนยอดเขาสูง รวมทั้งการเดินทางด้วยเครื่องบินที่ระดับสูง

กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
สัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี
การป้องกันรังสี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย